VÄXJÖ 2022-7-23 KL. 16:00

Uppstart för Industriforum i Kronoberg

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Industriforum Kronoberg är ett nytt samarbete som ska ta sig an de behovsutmaningar som industrin står inför.

Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, IF Metall och Unionen samt Region Kronoberg har identifierat de viktigaste utmaningarna för industrin och vilka behov av åtgärder som Industriforum Kronoberg bör prioritera.

Initiativet till bildandet av Industriforum Kronoberg kommer från IF Metall, Unionen och Teknikföretagen och bygger på en vilja att hitta ett forum för att ta sig an de stora utmaningar som industrin står inför idag. Utmaningarna handlar om omställning och rör framförallt områden som digitalisering, robotisering, automation och kompetensförsörjning.
Industrins parter har sedan länge upplevt en hög efterfrågan av rätt kompetens på företagen. Industrin i länet påverkas av den ökade globaliseringen och digitaliseringen i branschen. Det gör också att man behöver utveckla företagen tekniskt men framförallt är det kompetensutveckling av personal som är den stora utmaningen.
Fokus för arbetet inom Industriforum Kronoberg ligger på kompetensförsörjning inom industrinäringen i Kronoberg. Det övergripande syftet är att behandla långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär med bäring på framtid, utveckling och konkurrenskraft inom industrin.
Industri en viktig bransch för länet där cirka 18 procent av den förvärvsarbetande befolkningen jobbar inom tillverkningsindustrin (jämfört med cirka 11 procent i övriga landet). Kronoberg är även ett framgångsrikt exportlän. Tillverkningsindustrin med bland annat maskin- och verkstadsindustri hör till länets styrkeområden. 2020 var Kronoberg det län som hade näst högst varuexportvärde per invånare med 181 000 kronor.

Källa: Region Kronoberg


Fakta.
Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Kompetensförsörjning prioriteras dessutom inom ramen för Business Region Kronoberg (BRK), ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt och att öka attraktionskraften. Industriforum är en del av BRK:s arbete och ligger under prioritering Kompetensförsörjning.