VÄXJÖ 2022-9-16 KL. 17:05

Ukrainska flyktingar: "Vi vill jobba och betala skatt"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Ukrainska flyktingar i Sverige är besvikna över att de inte får läsa Svenska för invandrare, SFI, vilket hade gjort det lättare för dem att få jobb.
Nyligen uttryckte ett 20-tal ukrainare sitt missnöje över detta i en manifestation vid Migrationsverket i Växjö.
- Vi vill lära oss svenska så att vi kan få jobb och betala skatt i Sverige, säger Lena Makhonko, ukrainsk krigsflykting i Växjö.

Ukrainska flyktingar:
Ukrainska flyktingar samlades vid Migrationsverket i Växjö för att visa sitt missnöje med att ukrainska krigsflyktingar inte får läsa SFI. De flesta var kvinnor och barn, eftersom männen är i Ukraina och försvarar sitt land. Foto: Hans Nilsson

Ryssland inledde invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 och efter att kriget startade har runt 45 000 ukrainare sökt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.
Nära 30 000 av flyktingarna har dagersättning i Sverige och saknar jobb. Om man har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har man rätt att få hjälp med kost och logi, att arbeta, att söka grundläggande vård och rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.
Men för de ukrainska krigsflyktingar som snabbt vill lära sig svenska för att komma in i samhället finns i stort sett bara "Svenska från dag ett". Det drivs ofta som studiecirklar av studieförbund och folkhögskolor, men utan krav på behöriga lärare.
Däremot har de inte rätt till Svenska för invandrare (SFI) som ordnas av kommuner med behöriga lärare och som ges 15 timmar i veckan på fyra nivåer och betygsätts.
Runt 20 ukrainska flyktingar samlades vid Migrationsverket på Norrgatan i Växjö nyligen för att visa sitt missnöje med att ukrainska krigsflyktingar inte får läsa SFI. De flesta var kvinnor och barn, eftersom männen stannat i Ukraina för att försvara sitt land.
Lokaltidningen pratade med Lena Makhonko som kommer från Mykolajiv, en hamnstad i södra Ukraina. Hon kom till Sverige i mars som flykting och har lärt sig en del svenska trots att hon inte fått läsa på SFI.
Hon har lyckats få anställning på ett IT-företag i Växjö tack vare att hon jobbade med IT i Ukraina och kan engelska bra. Nu vill hon vara med och hjälpa andra ukrainska flyktingar.
Hon påpekar att det är mycket svårare att få jobb om man inte kan svenska även om man har hög utbildning.
- En del ukrainare kommer stanna i Sverige. De kommer inte återvända till Ukraina, och vi ukrainare är redo att arbeta och betala skatt. Vi vill inte sitta hemma och leva på socialbidrag, säger Lena Makhonko.
- Men för det mesta måste man kunna svenska om man ska lyckas få jobb. Eftersom vi inte får läsa på SFI blir det svårt för många att lära sig svenska och att få jobb i Sverige.
De som har uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet med tillfälligt skydd folkbokförs inte i Sverige och får därför inte ett svenskt personnummer. Det är ytterligare ett problem, anser Lena Makhonko.
- Det är svårt att leva i Sverige när man inte har personnummer och inte kan använda Bank-ID, till exempel. Vi får inget personnummer, utan vi får bara ett samordningsnummer, lägger hon till.
Raed Ranryd kan ryska och var med och tolkade vid manifestationen. Han kom från Irak som flykting för 15 år sedan. Nu är han volontär på Röda korset och hjälper ukrainska flyktingar med att lära sig svenska.
- När jag kom hit som flykting var det mycket lättare för oss än för de ukrainska flyktingarna. Vi fick börja läsa på SFI efter tre månader när vi fått uppehållstillstånd, berättar Raed Ranryd.
Även Sveriges kommuner och regioner, SKR, anser att "Svenska från dag ett" inte räcker till. Man har därför bett regeringen att snabbutreda hur personer som flytt från Ukraina kan få rätt till SFI.

- Eftersom vi inte får läsa på SFI blir det svårt för många att lära sig svenska och få jobb i Sverige, säger Lena Makhonko, och Raed Ranryd, som kan ryska och hjälper ukrainare med att tolka, håller med. Foto: Hans NilssonRunt 20 ukrainska flyktingar samlades vid Migrationsverket på Norrgatan i Växjö nyligen för att visa sitt missnöje med att ukrainska krigsflyktingar inte får läsa SFI. Foto: Hans Nilsson