VÄXJÖ 2022-6-18 KL. 11:40

Trummen har fått ett hundbad - medborgarförslag blev verklighet

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Nu har Trummen äntligen fått ett hundbad - det ligger i närheten av Brygghuset och inte så långt ifrån den populära hundlekplatsen på Teleborg.
- Växjö profilerar sig som en hundvänlig kommun, det är en bra plats för ett hundbad, säger Pia Hammargren på Funkibator i Växjö som har drivit frågan sedan 2019.

Trummen har fått ett hundbad - medborgarförslag blev verklighet
Pia Hammargren på Funkibator i Växjö har drivit frågan om ett hundbad vid Trummen i tre år. Nu har Växjö kommun anlagt hundbadet på en plats längs promenadstråket ganska nära Brygghuset. Här testar Pias hund Folke badet. Foto: Hans Nilsson

I augusti 2019 uppmärksammade Lokaltidningen två medborgarförslag som skrivits i nästan samma ärende. Pia Hammargren ville ha en inhägnad och tillgänglig hundrastplats med agility vid Trummen.
Det andra förslaget var skrivet av studenten Amanda Karlsson, som då bodde på Campus med sin hund, och handlade om ett önskemål om ett hundbad intill badstranden vid Trummen.
Helt ovetande om varandra hade de skrivit var sitt medborgarförslag. Lokaltidningen sammanförde Pia och hennes hundar Folke och Fjortis med Amanda och hennes hund Akira för en intervju till en artikel.
Våren 2021 blev hundrastplatsen verklighet i form av en tillgänglig hundlekplats efter att Djurskyddet Kronoberg skänkt 100 000 kronor.
Pia Hammargren hade då börjat driva frågan via Funkibator där hon jobbar, en ideell förening som arbetar med funktionsnedsättning. Hon har fortsatt att kämpa för att Växjö kommun även ska anlägga ett hundbad vid Trummen - och nu har det skett. Nu är båda medborgarförslagen därmed förverkligade.
Studenten Amanda Karlsson bor inte kvar i Växjö, men det gör Pia Hammargren.
- Det är värdefullt att det här blir av, det är ju fler som har hund nu efter pandemin. Det märker vi bland annat på Trummens hundlekplats. Vi har 900 medlemmar på Facebook och på våra regelbundna söndagspromenader kommer det 20 till 40 hundar varje gång, berättar Pia Hammargren.
- Många hundar brukar gilla att bada först och sedan vill de rusa av sig. Så det är bra att hundbadet ligger längs ett promenadstråk runt Trummen och nära hundlekplatsen där de kan springa och leka efter badet.
Växjö kommun har anlagt hundbadet på en plats längs promenadstråket ganska nära Brygghuset. Det är inte någon av de platser som nämnts i medborgarförslaget eller som Funkibator rekommenderat.
Men det är den plats som Växjö kommun valde för att den ansågs mest lämplig.
- Det här hundbadet är lättillgängligt, det är många studenter på Campus som har hund numera och det har ju byggts mycket bostäder vid Trummen. Sedan är det många som kör hit med bilen och låter hunden leka på hundlekplatsen och går runt Trummen.
- Nu är hundbadet i mål, men vi jobbar vidare med att utveckla hundlekplatsen. Vi planerar att ha valpträffar där, vi har redan träffar enbart för lite lugnare och blygare hundar och bara för lite vildare hundar, förklarar Pia Hammargren.- Det är bra att hundbadet ligger längs ett promenadstråk runt Trummen och nära hundlekplatsen där de kan springa och leka efter badet, säger Pia Hammargren och hennes hund Folke håller nog med om det. Foto: Hans Nilsson