VÄXJÖ 2022-9-27 KL. 09:10

Tonåringen som blev friad för mordet i Araby fruktar för sitt liv - vågar inte gå ut på stan

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Den 18-åring i Växjö som blev friad för dödsskjutningen i Araby i september 2021 söker nu ersättning med ett skäligt belopp för lidande för den tid han suttit anhållen och häktad. Han kan få flera hundra tusen kronor i skadestånd. Mordet skedde i en konflikt mellan en somalisk och en arabisk grupp i Växjö och 18-åringen ”är rädd för sitt liv”, enligt en ansökan till Justitiekanslern. Det finns en hotbild mot honom och han vågar inte gå ut på stan i Växjö, enligt hans juridiska ombud.

Tonåringen som blev friad för mordet i Araby fruktar för sitt liv - vågar inte gå ut på stan
Den 18-åring i Växjö som blev friad för dödsskjutningen i Araby i september 2021 söker nu ersättning för de drygt åtta månaderna i häktet. Han var bara 17 år och kunde knappt äta och hade svårt att sova, enligt ombudet. Foto: Hans Nilsson

Natten till den 11 september 2021 var en 28-årig man på väg hem till sin bostad i Araby i Växjö i sällskap med en kamrat. Plötsligt körde två maskerade personer fram till mannen på en elscooter på Bokelundsvägen.
En av männen hoppade av elscootern och sköt den 28-årige mannen från nära håll med fem skott från en pistol. Skotten träffade i huvud, bål och ben. Sedan lämnade gärningsmännen platsen på elscootern och den skjutne mannen avled på platsen.

Mordet kopplas till en gängrelaterad konflikt mellan en somalisk och en arabisk grupp där mordoffret var en ledargestalt på den arabiska sidan i konflikten, enligt polisen.
Flera personer har varit misstänkta för delaktighet i mordet. Två tonåringar greps och den 11 september 2021 anhölls den då 17-årig pojken, som nu är 18 år, på sannolika skäl misstänkt för mord.

Den 14 september 2021 häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord, efter begäran av kammaråklagaren Emma Berge som även ville ålägga honom restriktioner.
Åklagaren menade att 17-åringen tillsammans med andra skulle ha berövat 28-åringen livet genom att på nära avstånd avlossa flera pistolskott som träffade benet, bålen och huvudet.
Åklagarens huvudsakliga bevisning mot 17-åringen bestod i ett vittne som påstod att han var en av två maskerade gärningsmän.
Till slut väcktes åtal för mordet mot en nu 19-årig man och den då 17-årige pojken från den somaliska sidan.
Den 19-årige mannen dömdes till nio års fängelse för mord för att ha skjutit ihjäl den 28-årige mannen på Bokelundsvägen i Araby.
Han dömdes även att betala ett skadestånd på drygt 160 000 kronor till den skjutne mannens hustru och son och till dödsboet. Åklagaren yrkade på 14 års fängelse, men Växjö tingsrätt tog hänsyn till hans unga ålder när straffets längd bestämdes eftersom han var 18 år vid tiden för brottet.
Den 18-åring som var 17 år vid brottet och som också åtalades för mordet friades helt. Han har hela tiden förnekat brott och har uppgett att han befann sig på en annan plats med vänner vid mordet.
Han namngav tidigt vilka vännerna var, men de var också var misstänkta för delaktighet i gärningen. De uttalade sig mycket sparsamt. Först när de hördes som vittnen framkom det att de kunde styrka 18-åringens berättelse. Det fanns även andra upplysningar i utredningen som gav stöd för hans uppgifter om att han var oskyldig.

Växjö tingsrätt höll huvudförhandling i målet och den avslutades den 20 maj 2022. Den 25 maj försattes 18-åringen på fri fot. Växjö tingsrätt meddelade dom i målet den 3 juni och åtalet mot honom ogillades.
Åklagaren överklagade domen och Göta hovrätt höll huvudförhandling i målet som avslutades den 14 juli. Göta hovrätt meddelande dom den 22 juli. Där fastställde tingsrättens frikännande dom beträffande 18-åringen.

Nu söker 18-åringen ersättning för de drygt åtta månaderna i häktet. Den stora uppmärksamheten kring målet har lett till att han numera ”är rädd för sitt liv”, enligt en ansökan till Justitiekanslern, JK.
”Målets karaktär och uppmärksamheten i massmedia och på sociala medier, där han förekommit med både namn och bild, har gjort att det finns en hotbild mot honom idag”, skriver hans juridiska ombud i ansökan till JK.
Många rykten har uppstått och 18-åringen ska redan under häktningstiden ha varit mycket orolig för vilka följder det skulle få för honom och hans framtid, enligt hans juridiska ombud. Nu är han rädd för sitt liv och vågar inte gå ut.

Vid frihetsberövandet var han 17 år. Han har berättat för sitt ombud att han upplevde häktningstiden som fruktansvärd. Under den tiden kunde han knappt äta och hade svårt att sova. Han har fortfarande svårt att sova, enligt det juridiska ombudet. Det har varit synnerligen uppskakande för honom, anser ombudet.
Frihetsberövandet har dessutom varit en stor inskränkning i hans personliga frihet, menar ombudet. Därför anser hans juridiska ombud att han är berättigad till skadestånd från staten. Hans unga ålder, brottsmisstankarnas art och uppmärksamheten i media och den långa tid han satt frihetsberövad och på vilket sätt det påverkat honom motiverar en förhöjd ersättning, enligt det juridiska ombudet.
hans nilsson