VÄXJÖ 2023-5-31 KL. 19:41

Tandläkare får sparken av regionen - drev privatklinik i hemlighet

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. En specialisttandläkare inom Folktandvården i Region Kronoberg har fått sparken efter att ha drivit en privatklinik i hemlighet.
Ett tips kom in till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) förra året.
Det var Ivo:s upplysningstjänst som fick veta att specialisttandläkaren behandlade patienter på en privatklinik på kvällar och helger.

Tandläkare får sparken av regionen - drev privatklinik i hemlighet
En tandläkare i Folktandvården i Region Kronoberg fick sparken när man upptäckte att han drev privatklinik i hemlighet. Personerna på bilden är hämtade från ett annat sammanhang. Foto: Michal Jarmoluk från Pixabay


Samtidigt lät tandläkaren sin kollega på privatkliniken signera alla journalanteckningar för att det inte skulle framgå att han ägnade sig åt en konkurrerande verksamhet till Region Kronoberg.
Några dagar innan tandläkarens anställning upphörde anmälde Region Kronoberg honom till Ivo som en fara för patientsäkerheten. Detta för att ha behandlat patienter på den privata kliniken men låtit en kollega signera behandlingarna.
Enligt anmälan försäkrade tandläkaren regionen att han själv inte skulle arbeta på sin privatklinik utan låta en kollega arbeta på den.
Men enligt dokument som regionen har fått tag i intygar en patient på heder och samvete att han har blivit undersökt och behandlad av specialisttandläkaren samtidigt som hans journalanteckningar signerades av kollegan.


Hans nilsson