VÄXJÖ 2024-6-17 KL. 10:47

Strejken påverkar patienter i Kronoberg

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Vårdförbundets strejk i Skåne, Västra Götaland och Östergötland påverkar patienter i Kronoberg - detta eftersom Region Kronoberg samarbetar framför allt med Skåne i högspecialiserad vård.
Det säger Ewa Ekman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

Strejken påverkar patienter i Kronoberg
Ewa Ekman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg. Foto: Pressbild, Region Kronoberg


Ewa Ekman påpekar att kronobergare som drabbas av vissa cancerdiagnoser och behöver högspecialiserad vård behandlas eller opereras i Skåne.
- Vi känner oro för hur detta kommer att drabba patienter från Kronobergs län, med ökade väntetider till diagnos, behandling och vård, förklarar Ewa Ekman i en presskommentar.
- Dessutom behöver vi ju hantera konsekvenserna av övertids- och mertidsblockaden här i vårt eget län, parallellt med ett ovanligt besvärligt läge inför sommarsemestrarna.

Läget i vården i Region Kronoberg är hanterbart generellt, enligt Ewa Ekman. Mycket tack vare att undantaget från stridsåtgärder för jour och beredskap nattetid inom vissa verksamheter blev klart den 3 maj.
Men Region Kronoberg planerar för en konflikt som kan fortsätta in i semesterperioden.
- Just i år är det extra besvärligt eftersom flera faktorer samtidigt påverkar sommarplaneringen negativt. Den tidigare nyanställningsblockaden innebär att vi inte kunnat anställa nya medarbetare och vikarier inför sommaren förrän 4 juni, vilket är ovanligt sena planeringsförutsättningar, säger Ewa Ekman.
- De nya allmänna bestämmelserna om dygns- och veckovila har medfört att vi har svårt att bemanna vissa verksamheter med framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Dessutom har det tagit tid att få svar på våra avrop av hyrpersonal.

Planeringen innebär bland annat att man minskar antalet vårdplatser, samplanerar och samlokaliserar verksamheter och gör schemaändringar.
Akutmottagningen i Ljungby kommer att ha stängt nattetid. Som en absolut sista åtgärd kan det också innebära att man förskjuter semestrar.

Sedan konflikten startade har Region Kronoberg fått skjuta upp runt 40 planerade operationer och man har minskat antalet planerade operationer.
Anledningen är att man behöver ha mer ”luft” i planeringen för att inte riskera att övertid behövs om det uppstår en komplikation eller vid frånvaro med kort varsel. En konsekvens av detta är att väntetiderna till operation och behandling ökar.
Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas in eller flyttas kommer de berörda patienterna att kontaktas.
Hans Nilsson


Strejken
Vårdförbundets strejk innebär att 2 000 anställda på landets sju största sjukhus gick ut i strejk den 4 juni.
Ytterligare 1 900 anställda i Region Värmland och Region Västmanland och anställda på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm tas ut i strejk den 11 juni, om inte konflikten blir löst innan dess.