VÄXJÖ 2024-1-26 KL. 15:05

Större fokus på svenska språket på Centrumskolan

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Centrumskolan i Araby har fått mycket kritik av Skolinspektionen och skolans framtid har diskuterats - men den får vara kvar och fortsätta att drivas med årskurs F-6. Det beslutade utbildningsnämnden nyligen efter krav från oppositionen.
Nu blir det större fokus på att barnen ska lära sig svenska och frivilliga hembesök - och fler legitimerade lärare ska anställas.

Större fokus på svenska språket på Centrumskolan
Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun. Foto: Alexander Hall/Växjö kommun

VÄXJÖ. Centrumskolan i Araby har fått mycket kritik av Skolinspektionen och skolans framtid har diskuterats - men den får vara kvar och fortsätta att drivas med årskurs F-6. Det beslutade utbildningsnämnden nyligen efter krav från oppositionen.
Nu blir det större fokus på att barnen ska lära sig svenska och frivilliga hembesök - och fler legitimerade lärare ska anställas.

Centrumskolan i Araby i Växjö har haft stora och välkända problem i flera år. Man hade 36 miljoner kronor i budget 2022.
Det var mer pengar än någon annan skola i kommunen. Men det hjälpte inte. Skolinspektionen hittade ändå flera allvarliga brister vid en inspektion av skolan 2022.

Nyanlända elever placerades direkt i klass utan att få extra anpassning och stöd. Elever som är i behov av hjälp på modersmålet fick inte sina behov tillgodosedda.

Man pekade också på brister i beslut om betyg och det saknades en analys av åtgärderna för att motverka kränkande behandling på Centrumskolan.
Varken stora extraresurser, översyner och ständigt nya prioriteringar har lyckats vända utvecklingen.
Under 2023 klarade bara 18 procent av eleverna i årskurs 6 på Centrumskolan målen i samtliga ämnen. Genomsnittet för elever i Sverige som når målen i alla ämnen på skolor i Sverige med jämförbara skolor var läsåret 21/22 47,3 procent.
- Vi har en otroligt utmanande uppgift på den här skolan. Bara fyra av våra elever har föräldrar med svenska som modersmål och 40 procent av våra 400 elever är i behov av särskilt stöd, förklarade Rikard Samuelsson, som då var rektor på Centrumskolan, i en intervju i Lokaltidningen i december 2022.

Rikard Samuelsson sade upp sig som rektor på Centrumskolan i somras efter att ha jobbat där i drygt tio år. Han pekade på att alla 400 eleverna har en bakgrund i Mellanöstern, Asien eller Afrika.
- En del kom till Sverige när de var 8-9 år. Varje elev vi har här behöver mycket stöd. Min utmaning är att hitta varje individ och sätta in rätt resurser, förklarade Rikard Samuelsson.

Men nu kommer Centrumskolan inte få mer pengar än tidigare, utan nu handlar det om hur skolan ska använda de pengar man får. Politikerna kommer ha tydligare förväntningar kring det, förklarar Julia Berg (S), ordförande i utbilningsnämnden, i en intervju i SVT Småland.

Däremot vill politikerna att fler legitimerade lärare ska anställas istället för elevstödjare och resurspersonal.
Eleverna har kvar sin plats på skolan och målet är att undervisningen ska stärkas. Men man ställer nu hårdare krav på extra insatser och ökad insyn för att vända resultaten och för att ge eleverna en utbildning med bra kvalité.
För att eleverna på Centrumskolan ska få en bra utbildning kommer det bland annat bli ökad central styrning och stöd. En ny skolstruktur ska skapas, och det blir stärkt stöd från elevhälsan och ökat fokus på ämneskunskaperna.

Nu kommer en handlingsplan för skolans arbete med förändringarna att tas fram. En styrgrupp har bildats med bland annat förvaltningschef och verksamhetschef för grundskolan och verksamhetschef för barn- och elevhälsan.
Rekrytering av rektor till skolan pågår. Uppföljning kommer att ske löpande för att se till att målen uppfylls och för att förbättra resultat hos eleverna inom två år.
hans nilsson