VÄXJÖ 2024-1-23 KL. 12:53

Skyddsjakt på varg i Kronoberg

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Nyligen beslutade länsstyrelsen om licensjakt på åtta lodjur - nu har man även tagit beslut om att en varg ska få skjutas i skyddsjakt i Kronobergs län.
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen den senaste tiden uppmanat alla fårägare i skyddsjaktsområdet att helt stalla in sina får.

Skyddsjakt på varg i Kronoberg
Flera vargangrepp på får har skett sedan i november 2023 i Kronoberg. Länsstyrelsen har därför tagit beslut om skyddsjakt på en varg. Foto: WikiImages, Pixabay


För ett tag sedan skedde ett stort vargangrepp i Kosta där nio får dödades. Länsstyrelsen har varnat lantbrukare i området för att fler angrepp av varg kan ske.
Nu har man dessutom beslutat om skyddsjakt på en varg i Kronoberg. Det baseras på de angrepp som skett på tamboskap i Kronobergs län de senaste månaderna där totalt 29 får har dödats.
Sedan den 1 november 2023 har det skett sju bekräftade vargangrepp på tamboskap i Kronobergs län där totalt 29 får har dödats.
Flera av angreppen har utförts av den genetiskt viktiga vargindividen, G93-23, enligt dna-analyser. De visar dessutom att det är vargen G93-23 som står bakom angreppet söder om Vislanda den 12 januari där tre får dödades den 12 januari.
Vargen rörde sig ner genom södra Sverige under hösten och nu under vintern. Den angrep får i Halland, Skåne och Kalmar. Sedan drog den norrut till Östergötland och återkom därefter till Kronoberg.
- Här i södra Sverige har vi en gräns på tre angrepp inom sex månader för att vi ska ta beslut om skyddsjakt. Nu har vi haft tio angrepp i södra Sverige på kort tid, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen i Kronobergs län.
- Skyddsjakten är ingen hämnd på vargen. Men för många angrepp på tamboskap i ett område kan innebära att vargen lär sig att det finns mat där och stannar i samma område och fortsätter med angreppen.
- Om man har rovjdur som varg och lodjur så är en viss mängd angrepp på tamboskap att vänta, men det får inte bli för stor mängd. Det är otroligt traumatiskt för en fårägare att få sina djur dödade.
Skyddsjakten börjar gälla precis efter ett vargangrepp eller vid förestående angrepp på tamboskap i området. Den gäller till och med den 1 februari 2024.
Vargen G93-23 anses vara mycket värdefull genetiskt eftersom den är första generationens avkomma av en finsk-rysk invandrad varg. Därför var de skadeförebyggande åtgärderna innan beslut om skyddsjakt långt utöver det som krävs vid angrepp av andra svenska vargar som är starkt inavlade.