VÄXJÖ 2024-4-8 KL. 21:00

Sköterska stal narkotikaklassade läkemedel 57 gånger på sjukhuset

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En sjuksköterska i Växjö stal narkotikaklassade läkemedel vid 57 tillfällen under ett år på Växjö Centrallasarett och dömdes för stöld till villkorlig dom och dagsböter.
Ansvarsnämnden saknar förtroende för sjuksköterskan och har nu beslutat om en treårig prövotid för att han ska komma till rätta med sin missbruksproblematik och få sin yrkeslämplighet kontrollerad.

Sköterska stal narkotikaklassade läkemedel 57 gånger på sjukhuset
Enligt domen är sjuyksköterskan dömd för att vid 57 tillfällen ha stulit narkotikaklassade läkemedel från Centrallasarettet i Växjö under 2022 till ett värde av 4 037, 49 kronor. Foto: Hans Nilsson


Det var den 29 augusti 2022 som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick en anmälan från Region Kronoberg om sjuksköterskan.
Enligt anmälan hade sjuksköterskans dåvarande chef på Centrallasarettet i Växjö kontaktats av lasarettets läkemedelsenhet. Anledningen var att det hade skett ovanligt mycket uttag av ADHD-läkemedlet Elvanse 30 mg. Ett läkemedel som inte används i någon stor omfattning på den avdelning där sjuksköterskan arbetade.

När man gjorde en mer ingående granskning upptäcktes oförklarliga uttag av de narkotikaklassade läkemedlen OxyNorm, OxyContin, morfin injektionsvätska och stesolid injektionsvätska.
Misstankarna riktades mot sjuksköterskan och han kallades till ett möte med sin chef.
Vid mötet medgav han att han hade plockat ut läkemedel från ett läkemedelsförråd på sjukhuset under sin semester. Vid det tillfället tog han enligt anmälan åtta tabletter Elvanse 30 mg, och fem OxyNorm 20 mg.

En utredning visar att han har haft ett tidigare bruk av cannabis och Elvanse och vid tiden för anmälan till IVO hade han ett bruk av opioider, centralstimulantia, kokain och cannabis.
Stölderna polisanmäldes och sjuksköterskan dömdes i Växjö tingsrätt 2023 för stöld till villkorlig dom och dagsböter.

Enligt domen är han dömd för att vid 57 tillfällen ha stulit narkotikaklassade läkemedel från Centrallasarettet i Växjö under 2022 till ett värde av 4 037, 49 kronor.
Sjuksköterskan arbetade på en avdelning vid Centrallasarettet i Växjö från 2018 till den 21 augusti 2022 då han sade upp sig.
Under den tid han arbetade där var han inte inblandad i några avvikelser eller klagomål utöver vad som tas upp i anmälan.

Sjuksköterskan medger att han har tagit ut läkemedlet Elvanse för eget bruk när han var ledig från jobbet. Han förklarar att han gjorde det för att han mådde psykiskt dåligt och berättar att han under sin värsta period av psykisk ohälsa inte kunde utföra vardagliga sysslor.
IVO har begärt in hans patientjournal från den 1 oktober 2020 och framåt och journaluppgifter från företagshälsovården.
Där framgår att han den 23 augusti 2022 lämnade ett drogtest som visade positivt på intag av cannabis, kokain och benzodiazepiner.

Enligt analysen rörde det sig om benzodiazepiner som efter intag av diazepam. Det framgår av journalen från företagshälsovården att han gick dit för ett besök och att han efter besöket remitterades till psykolog på vårdcentralen med önskemål om samtalskontakt.
Sjuksköterskan var under några dagar i augusti 2022 inlagd på akutpsykiatrisk avdelning. Efter att ha blivit utskriven överfördes han till psykosmottagningen och fick via dem en kontakt med en missbruks- och beroendemottagning.

IVO konstaterar att sjuksköterskans patientjournal tvärtemot vad han själv har uppgett i sitt yttrande till IVO, visar att han har en missbruks- och beroendeproblematik.
IVO ser mycket allvarligt på att hälso- och sjukvårdspersonal missbrukar alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel. Intag av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel leder till att koordination, minne, koncentrationsförmåga och förmåga till problemlösning blir sviktande.
Det framgår även från en anteckning från psykosmottagningen i oktober 2022 att han berättat för en skötare att han haft ett återfall i missbruk.

IVO anser att han har behov av professionell behandling under en lång tid för att komma till rätta med sitt beroende och sin missbruksproblematik.
Stölderna av narkotiklassade läkemedel har skett i samband med yrkesutövningen och påverkar förtroendet för honom, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Därför anser nämnden att han måste underkasta sig en treårig prövotid för att få sin yrkeslämplighet kontrollerad. Det beslutar ansvarsnämnden på begäran av IVO.

Missbruk av det slag som sjuksköterskan har innebär en stor risk att han inte kan utöva sitt yrke på ett bra sätt. Man anser att prövotidsplanen kan ha stor betydelse för hans möjlighet att komma till rätta med sina missbruksproblem.

hans nilsson