VÄXJÖ 2023-5-12 KL. 16:35

SD vill flagga för internationella mansdagen: ”Växjö bör gå i täten för jämställdhet på riktigt”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Sverigedemokraterna vill att det införs en flaggdag i Växjö kommun på internationella mansdagen den 19 november. Man har nu skrivit en motion om det, men har inga stora förhoppningar om att den går igenom.
- Vi vill uppmärksamma mäns problem i jämlikhetens namn, men eftersom det är vi som föreslår det så blir väl motionen nedröstad, säger Christer Svensson i SD.

SD vill flagga för internationella mansdagen: ”Växjö bör gå i täten för jämställdhet på riktigt”
- Om vi ska leva i ett jämställt samhälle är det inte mer än rätt att vi även hissar flaggan för män på internationella mansdagen, säger Christer Svensson, politisk sekreterare i SD i Växjö. Foto:Hans Nilsson


Växjö kommun uppmärksammar Internationella kvinnodagen den 8 mars varje år genom att hissa dess flagga. Nu anser Sverigedemokraterna i Växjö att Växjö kommun även borde hissa flaggan för internationella mansdagen den 19 november.

Man har skrivit en motion där man vill att fullmäktige beslutar att berörd nämnd och styrelse får i uppdrag att se till att Växjö kommun flaggar för internationella mansdagen den 19 november varje år.
- Vi anser att Växjö kommun ska gå i täten för jämställdhet på riktigt och att det inte bara är kvinnor som ska ha sin flagga. Om vi ska leva i ett jämställt samhälle är det inte mer än rätt att vi även hissar flaggan för män på internationella mansdagen, säger Christer Svensson, politisk sekreterare i SD i Växjö.
- Jag tror att både män och kvinnor skulle uppskatta det. Män har också enorma problem som måste uppmärksammas. Det kan handla om alkoholism, självmord, droger och att män lever ett kortare liv och är mer ensamma än kvinnor.
- Vi ser också att kön blivit viktigare än kompetens och att män i allt högre utsträckning kvoteras bort i bolagsstyrelser, lägger han till.

Idén till att skriva den här motionen fick Alexander Harréns, Christer Svensson och Martin Landelius i SD i Växjö den 8 mars på internationella kvinnodagen.
- Vänstern och feministerna vill fira den 8 mars på ett sätt som vi i SD inte är bekväma med, det blir så vänstervridet när de ska göra det. De drar alla män över en kam och säger att det är män som våldtar. Men vi i SD menar att majoriteten av de män som våldtar i Sverige har utländsk bakgrund, och att det är främst svenska kvinnor som våldtas, säger Christer Svensson.
Enligt en studie från 2021 på Lunds universitet, publicerad i Forensic Sciences Research, så hade nära 60 procent av alla våldtäktsmän i Sverige utländsk bakgrund. De var antingen första eller andra generationens invandrare. I studien tittade man på 3 039 personer som hade dömts för våldtäkt i Sverige från 2000 till 2015.

Men Christer Svensson tror inte att SD:s motion får gehör hos alla partier i Växjö.
- I Vänersborg drev Centerpartiet den här frågan och fick igenom att man ska ha en mansdag och hissa flaggan där. Men vi tror inte att den här motionen går igenom i Växjö. Den kommer från fel parti och lär bli nedröstad.
- Om den hade kommit från ett annat parti hade det varit en annan sak. Det vi kan hoppas på är att KD, M, L och C röstar för den. Samtliga behöver säga ja, för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lär inte rösta för motionen eftersom det är vi i SD som lägger fram den.

Grunden till att SD lyfter fram frågan om en mansdag som det ska flaggas för i Växjö är, enligt dem själva, att det finns vissa mål för internationella mansdagen som ratificerades 2009:
Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.
hans nilsson