VÄXJÖ 2023-2-20 KL. 09:59

SD: "Svenska kyrkan driver vänsterfrågor istället för att bedriva själavård"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, gick till attack på Sverigedemokraterna i höstas och menade att SD:s politik drabbar den svage och att Tidöavtalet går på tvärs med den kristna idétraditionen. Nu slår SD i Växjö tillbaka och efterlyser mer själavård och insatser i samhället från kyrkan.
- Svenska kyrkan driver vänsterfrågor som hög migration, islam och vindkraftverk istället för att bedriva själavård. Kyrkan är rik och borde ha råd att utveckla själavården. Det är ju inte Mammon som är gud i kristendomen, säger Christer Svensson i SD i Växjö.

SD:
- Svenska kyrkan tar ställning i politiska frågor om migration och vindkraft och värnar om muslimer istället för att måna om kristna och bedriva själavård, tycker Christer Svensson, SD i Växjö stift. Foto: Hans Nilsson


Stämningen mellan Sverigedemokraterna och Svenska kyrkan och biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, är iskall. Särskilt efter att Fredrik Modéus i en debattartikel i Expressen i början av november 2022 gick till angrepp på SD.

Pernilla Wikelund i SD i Växjö gick till motattack i en intervju i Lokaltidningen och menade att Fredrik Modéus politiserar kyrkan och visar stor brist på förståelse för sin roll som biskop.
I SD i Växjö har man inte glömt biskopens hårda kritik i höstas.
- Vi är trötta på att ta skit, så nu slår vi tillbaka. Det var kyrkan och Fredrik Modéus som började kriga med oss, men ingen som jobbar i Svenska kyrkan gillar SD, säger Christer Svensson som sitter för SD i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Växjö stift.
- Svenska kyrkan har gått vilse och spårat ur. Kyrkan tar ställning i politiska frågor om migration, solkraft och vindkraft och värnar om muslimer istället för att vara ett kristet samfund som månar om kristna och bedriver själavård, fortsätter han.
Biskopen i Växjö stift hade reagerat på den nya regeringens Tidöavtal och att SD sagt att de värnar den svenska kulturen på kristen grund.

Fredrik Modéus tycker att SD:s politik slår mot den svage. Han anser att SD-förslagen om asylrätt på EU:s miniminivå, tiggeriförbud, sänkta klimatambitioner. begränsningar för familjeåterförening och stramare hållning mot kvotflyktingar går helt emot värden som kännetecknar kristen idétradition.
”Jag är kristen. Därför vill jag – med stadig ideologisk kompass och utifrån kultur och identitet på kristen grund – se ett samhälle som sträcker ut sin hand till invandraren, den faderlösa och änkan”, skrev Fredrik Modéus.
Christer Svensson är fortfarande medlem i Svenska kyrkan. Men han pekar på att Svenska kyrkan tappar flera tusen medlemmar varje år.
- Kyrkan har valt fel väg med aktivismen, det är därför kyrkan tappar medlemmar. Många i SD begär utträde ur kyrkan, och många män och ungdomar har gått ur Svenska kyrkan.
- De tappar 50 000 medlemmar något år och 90 oo0 något annat. Men kyrkan har en så god ekonomi tack vare alla aktier och all skog de äger så de verkar tycka att de inte behöver bry sig om att de blir av med medlemmar, säger han.

Christer Svensson, Pernilla Wikelund och Michel Bergendorf i SD har skrivit en motion till kyrkofullmäktige om uppdrag till kyrkan i Växjö pastorat att ta fram en handlingsplan för att hitta och utveckla själavården för att få fler medlemmar.
SD liknar Svenska kyrkan vid ett företag med en produkt man inte utvecklar och som riskerar att gå i konkurs snart. De menar att kyrkan får bidrag i form av kyrkoskatt för sin främsta produkt, att sköta själavård, men som inte förvaltats på årtionden.
Bidragen fortsätter ändå att strömma in, utan krav på leverans eller kundnöjdhet, anser SD.

SD frågar sig: När hade kyrkan senast soppkök ute bland folk i Växjö? När sökte man upp de människor som mår dåligt? Idag behövs själavården, speciellt bland ungdomar, enligt SD. Barn och ungdomspsykiatri och psykintensiven räcker inte till för att hantera de som behöver hjälp. När gick kyrkan in och startade ungdomsgården som kommunen stängde?
Kyrkan borde ha råd att utveckla själavården, enligt SD. Man hade över 1, 5 miljarder kronor i intäkter 2021 nationellt, och eget kapital på drygt 11, 5 miljarder kronor, varav runt 4, 4 miljarder kronor är orealiserade vinster i finansförvaltningen.
- Det är dags för Svenska kyrkan att gå tillbaka till det som byggde upp kyrkan en gång i tiden, att bedriva själavård och att plocka upp bibeln och läsa vad som står i den. Ska man predika något, så måste man leva som man lär. Inte kallt konstatera att ”det egna kapitalet får inte understiga 10 miljarder”. Det är trots allt inte Mammon som är gud i kristendomen, slår Christer Svensson fast.
hans nilsson


Christer Svensson som sitter för SD i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Växjö stift. Foto: Hans Nilsson