VÄXJÖ 2023-5-22 KL. 11:00

SD om moskén som nu börjar byggas: ”Ett hot mot integrationen i Växjö”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Den 23 maj börjar bygget av den nya moskén i Araby i Växjö där 1400 muslimer ska få plats samtidigt. Imamen är lycklig - men det är inte Pernilla Wikelund i Sverigedemokraterna i Växjö.
- Moskén är ett hot mot integrationen, demokratin och jämlikheten. Många är nog oroliga, men som Växjöborna bäddar får de ligga, säger hon.

SD om moskén som nu börjar byggas: ”Ett hot mot integrationen i Växjö”
Trots att Stiftelsen Växjö Mulimer bara samlat in 13 av de 30 miljoner kronor man behöver så börjar man bygga den första etappen av moskén den 23 maj. Foto: Stiftelsen Växjö Mulimer

Moskén i Araby har varit en het fråga i flera år. Redan i april 2019 skrev Lokaltidningen om att Stiftelsen Växjö Muslimer hade planer på att bygga en jättemoské med minaret för böneutrop och med plats även för kvinnorna, som imamen Ismail Abuhelal uttryckte det.
Då beräknade imamen att bygget skulle kosta 60 till 80 miljoner kronor. Finansiering skulle bland annat ske från rika arabländer som Qatar, Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten, enligt Ismail Abuhelal.
Kostnaden har senare bestämts till 30 miljoner kronor. Nu berättar Ismail Abuhelal i en artikel i Lokaltidningen att man samlat in 13 miljoner av de 30 miljoner man behöver.
- Vi har fått in 13 miljoner kronor och det är enbart från muslimer i Kronobergs län. De pengarna har vi fått genom autogiro som dras automatiskt från lönekontot, och via uppbördshjälp där skattemyndigheten drar 0, 7 procent av bruttolönen varje månad till moskén, förklarar han.

Det är tillräckligt med pengar för att täcka kostnaderna för tre av de totalt sju etapperna i bygget av moskén.
Trots att man inte samlat in alla de 30 miljonerna så börjar man bygga den första etappen av moskén den 23 maj. Detta i förhoppning om att själva byggandet ska få fart på insamlingen från muslimer så att moskén kan stå klar i slutet av 2024, enligt imamen.

DT Betong och Byggentreprenad AB i Växjö har fått totalentreprenaden på att bygga moskén med minaret framför den nuvarande moskébaracken och utmed Liedbergsgatan.

Sverigedemokraterna i Växjö har hela tiden varit negativa till att moskén byggs. Pernilla Wikelund, ordförande för SD i Växjö och Kronoberg, känner en oro för vad moskén kan komma att innebära för Växjö som stad.
- Moskén kommer påverka Växjö negativt. Det är inte gynnsamt för demokratin, jämlikheten eller integrationen i Växjö, menar Pernilla Wikelund och fortsätter:
- Moskén kommer locka fler muslimer att flytta till Växjö. Det innebär att det blir fler bokstavstroende muslimer som orsakar skattebetalarna kostnader kopplat till hedersproblematik.
- Vi får fler flickor i heltäckande klädsel och fler flickor som gifts bort mot sin vilja. Det gör ju att socialtjänsten och rättsväsendet måste ingripa. Vi kommer också få fler människor i Växjö som inte tar sig in på arbetsmarknaden.

Pernilla Wikelund befarar att det kommer bli fler böneutrop när den nya moskén står klar med en minaret.
- Böneutrop hör inte hemma i Sverige. Men med en minaret och med nuvarande socialistiska styre kan vi inte utesluta att det medges böneutrop flera gånger per dag. Det är många i Araby som inte mår bra av att höra det. Jag tänker på de som har flytt från islamiskt förtyck i Iran till exempel.
Att SD är emot moskén råder det inget tvivel om, men frågan är vad Växjöborna i allmänhet tycker.
- Många svenskar är naiva. Man inser inte att många muslimer är bokstavstrogna och följer en islam som inte är förenlig med vårt samhälle, menar Pernilla Wikelund.
- Jag tror ändå att många Växjöbor är oroliga i grunden för att det byggs en moské, men de vågar inte uttrycka det i ord. De är rädda för att bli kallade rasister och att det ska drabba dem på något sätt på arbetsplatsen, lägger hon till.
hans nilsson


- Moskén kommer påverka Växjö negativt, Många Växjöbor är oroliga i grunden för att det byggs en moské, menar Pernilla Wikelund i SD i Växjö. Foto: Hans Nilsson