VÄXJÖ 2022-9-9 KL. 09:00

SD kräver invandringsstopp till Växjö: ”Sölvesborg och Staffanstorp har visat att det går”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Sverigedemokraterna går ut stenhårt i sitt valmanifest och kräver invandringsstopp till Växjö och att man ska tillsätta en återvandringstjänst i kommunen.
- Jag ser det som en utmaning där maximal prövning av lagstiftning och kommunalt självstyre kommer att stå i vårt fokus. Sölvesborg och Staffanstorp har visat att det går att ha en nollvision som strävan, säger Pernilla Wikelund, ordförande för SD och kandidat till fullmäktige i Växjö.

SD kräver invandringsstopp till Växjö: ”Sölvesborg och Staffanstorp har visat att det går”
- Vi ska sätta stopp för sönderfallet. Så även i Växjö, säger Pernilla Wikelund, ordförande för SD och kandidat till fullmäktige i Växjö. Foto Nicolas Westrup

Sverigedemokraterna slår fast att de inte är ett parti som alla andra. De ser sig som folkrörelsen som är här för att stanna.
- Vi ska sätta stopp för sönderfallet. Så även i Växjö, säger Pernilla Wikelund, ordförande för SD och kandidat till fullmäktige i Växjö.
- Växjö ska vara en trygg plats, oavsett livssituation. Barnen ska vara trygga i skolan, och som äldre ska man bli väl omhändertagna, fortsätter hon.

Pernilla Wikelund och SD anser att Växjö kommun har blivit mindre tryggt de senaste åren och befarar att buset ska helt ta över Växjö.
Hon pekar på att det är dags att stävja kriminaliteten i Växjö och på landsbygden.
I väntan på polisens nationella satsningar vill SD se en utbyggd kamerabevakning, förstärkningar med väktare och deras befogenheter för ingripande, och ett föreningsliv och privata aktörer som bidrar med trygghetsvärdar och stöd som nattvandrare.

Men Pernilla Wikelund lyfter även fram nyckeln till framgång och välgång för kommunen och dess invånare: jobbskapande och integration.
- Invandrarnas vilja att ansluta till majoritetssamhället, lära sig svenska och svensk kultur måste öka. Vi får helt enkelt inte fortsätta dölja de problem som finns. Vi måste förstå och hantera komplexa problem som andra politiker har skapat i kommunen under decennier.
- Politikers undfallenhet och oförmåga har hittills kostat Växjöborna ofantliga skattemedel. Samma politiker som idag plagierar våra förslag som man klandrat som rasistiska.

Frågan är bara om SD kan få politiskt inflytande i en borgerlig majoritet efter valet med tanke på att Centerpartiet ogillar SD.
- Jag tror inte att det blir en borgerlig majoritet i Växjö utan SD. Och den blir alltså inte av med C om de inte ändrar inställning till SD och våra kärnfrågor, säger Pernilla Wikelund.
- Vi kommer att göra allt för att kommunens pengar ska gå till rätt ändamål. Och det innebär definitivt en så nära noll mottagning som möjligt i Växjö. Väljare och media bör pressa C på besked för att få veta hur de tänker göra.
hans nilsson

Några av SD:s viktigaste frågor i Växjö
- Invandringsstopp till Växjö – nej till fler anvisningar från Migrationsverket, undantag krig i närområde
- Tillsätt en återvandringstjänst i kommunen
- Upprätta åtgärdsplan för att motverka klan- och hedersproblematik
- Utöka obligatoriska kurser för nyanlända om svensk lag, jämställdhet och svenska värderingar
- Att låta barn i förskolan vara barn och avbryta satsningar på genusexperiment
- Motverka våld, mobbing, sexuella trakasserier, svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa motsättningar i skolan
- Kameraövervakning vid samhällsnyttiga skyddsobjekt samt utsatta platser
- Uppsökande verksamhet för att minska ensamhet hos äldre
- Utbilda upphandlare för förbättrad leveranssäkerhet och kvalitet vid upphandling
- Krav på svensk språkkunskap och årlig bakgrundskontroll för alla kommunanställda i skola, vård och omsorg
- Kommunalt förbud mot tiggeri i de kommunala ordningsreglerna