VÄXJÖ 2022-6-18 KL. 14:15

SD: "19-åringen i Arabymordet borde ha fått livstid"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Christer Svensson i Sverigedemokraterna i Växjö anser att domen i Araby-mordet, som nu har överklagats av åklagaren, är alldeles för mild.
- 19-åringen borde ha fått livstids fängelse. Med tvåtredjedels rabatt är han långt ifrån lastgammal när han är fri, säger han

SD:
- Faktum är att en hög andel brott begås av första eller andra generationens invandrare. Man kan vägra att ta emot fler flyktingar som nya invånare, säger Christer Svensson i SD i Växjö. Foto: Alexander Hall

Christer Svensson, politisk sekreterare i SD och ledamot av kommunstyrelsen, är orolig för vad mordet i höstas kan få för följder på sikt i Växjö.
- Tilliten minskar och otryggheten ökar i Växjö. Allt mer skattemedel måste läggas på trygghetsskapande åtgärder och i otrygga stadsdelar får vi färre näringsidkare, säger han och fortsätter:
- Vi kan inte stoppa att vapen kommer in i landet, så vi kan inte heller stoppa att vapen kommer in i Växjö kommun. En hämndaktion från den andra grupperingen kan inträffa när som helst och det är risk att oskyldiga drabbas.
- Men konflikter mellan somaliska och arabiska grupperingar är inte unika för Växjö. Ofta är de i konflikt på grund av drog- och vapenhandel och annan kriminalitet.
Christer Svensson är orolig.
- De gäng som de sista åren har etablerat sig i Växjö besitter ett enormt våldskapital och det råder en tystnadskultur i arabiska och somaliska grupperingar. Man tjallar inte utan löser konflikter med hederskulturella inslag och sharialagar. Ska man nå genombrott i en utredning måste man kunna ta hjälp av anonyma vittnen och avhoppare, vilket sällan går.
- Men faktum är att en hög andel brott begås av första eller andra generationens invandrare. Man kan trotsa lagen som Staffanstorp har gjort. De har vägrat att ta emot fler flyktingar som nya invånare, säger Christer Svensson.