VÄXJÖ 2023-4-27 KL. 16:27

S vill anställa fler kuratorer på ungdomsmottagningarna

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Trycket med sökande på ungdomsmottagningarna i Kronoberg är högt och väntetidenen för att få träffa en kurator var så sent som i höstas en till två månader.
Socialdemokraterna i regionen vill nu öka de ekonomiska resurserna till ungdomsmottagarna så att fler kuratorer kan anställas, enligt ett nytt förslag.

S vill anställa fler kuratorer på ungdomsmottagningarna
Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg, vill öka de ekonomiska resurserna till ungdomsmottagarna så att fler kuratorer kan anställas. Foto: Alexander Hall


Kronobergs län skulle behöva totalt 7,2 kuratorer för att möta ungdomars behov av samtal, enligt beräkningar av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningars (FSUM).
Men i höstas hade ungdomsmottagningarna i Region Kronoberg bara 3,5 kuratorstjänster.
Socialdemokraterna föreslår nu i en skrivelse att ungdomsmottagningarna får resurser för att öka antalet kuratorer. Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg, har skickat in skrivelsen.
- Fler kuratorer behövs. Ska vi lyckas minska den psykiska ohälsan hos barn och unga och inflödet till barn- och ungdomspsykiatrin måste vi jobba bättre med helheten, säger Henrietta Serrate i en presskommentar.
- Vi behöver satsa mer på förebyggande och snabba insatser som når fler. Möjligheten till samtal via ungdomsmottagningarna spelar en stor roll för att fånga upp och minska psykisk ohälsa bland tonåringar och unga vuxna.


hans nilsson