VÄXJÖ 2024-2-23 KL. 15:30

S-politiker: ”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra nu”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En ny undersökning visar att Växjö kommun är på tredje plats i landet när man mäter hur bra kommunerna arbetar med kvinnofrid.
- Vi gör ett bra jobb i Växjö, det här är en prioriterad fråga för oss, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

S-politiker: ”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra nu”
- Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste upphöra nu, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd. Foto: Pressbild


Rapporten Kvinnofridsbarometern bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Det är organisationen Unizon som ligger bakom den.

De undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kvinnofridsbarometern innehåller frågor om hur arbetet i en kommun är organiserat, och rutiner, insatser, förebyggande åtgärder och kompetens inom förvaltningen.
Senast Växjö kommun deltog i enkäten var 2019 och då hamnade man på plats 12. Växjö klättrar nu i rankingen. Av de 168 kommuner som har svarat på frågorna i enkäten under 2023 ligger Växjö kommun på tredje plats.
- Det är bra att det uppmärksammas att vi i Växjö prioriterar arbetet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Vi har ett strukturerat arbete i den här frågan och många förslag i vår budget som rör kvinnofrid, förklarar Martin Edberg i nämnden för arbete och välfärd.
- Vi har ett bra samarbete med Kvinnojouren Blenda i Växjö också och vi gör insatser för att kvinnor ska kunna lämna destruktiva förhållanden så tidigt som möjligt. Bland annat erbjuder vi lägenheter för de kvinnorna.
- Men likväl är mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som måste upphöra nu, och vi måste fortsätta jobba med det här. Vi kan inte vara nöjda, lägger han till.
Rizana Talic, förvaltningschef för förvaltningen för arbete och välfärd, tycker att det här visar att Växjö kommun ändå gör ett bra jobb med de här frågorna.
- Rankningen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och att vi ska fortsätta med det, säger Rizana Talic.

Det här är femte gången organisationen Unizon släpper Kvinnofridsbarometern. Resultatet i 2023 års Kvinnofridsbarometer anses, enligt Unizon, visa att kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner är ostrukturerat och oprioriterat. Lagstiftning och föreskrifter finns men efterlevs inte. Det leder till ett ojämlikt stöd i landet, och en rättsosäkerhet för brottsoffren som är våldsutsatta kvinnor och barn.hans nilsson