VÄXJÖ 2023-6-2 KL. 15:00

S och V: Mer pengar till löner i regionen

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Stärk personalpolitiken och förbättra vården i Kronoberg. Det är fokus i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag för Region Kronoberg 2024 som lämnades in nyligen. Man föreslår bland annat höjd grundbemanning, mer pengar till löner och återinförande av höjt OB-tillägg för alla som jobbar i dygnet runt-verksamhet.
- Det här är frågor vi drivit länge och kommer fortsätta hålla i tills de blir av. Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar. Vi sticker inte under stolen med att det kommer bli tufft, det ekonomiska läget är riktigt dåligt, men vi har både vision och vilja för att på riktigt förbättra villkoren för regionens medarbetare, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i en presskommentar.

S och V: Mer pengar till löner i regionen
- Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd. Foto: Alexander HallDen 14-15 juni blir det debatt i regionfullmäktige och beslut tas då om budgeten för 2024. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans fler mandat än det moderatledda regionstyret. För att det moderatledda styrets förslag ska vinna behöver Sverigedemokraterna aktivt stödja det, påpekar man.
I januari yrkade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på hälso- och sjukvårdsnämnden om att man skulle ta fram en handlingsplan för max 1100 patienter per läkare i primärvården.

Förslaget vann gehör. En handlingsplan tas nu fram under året och 2024 hoppas man att den genomförs.
En annan viktig fråga för S och V inför 2024 är arbetsskor.
- För att göra sitt jobb ordentligt behöver man rätt utrustning. Ett enigt regionfullmäktige har beslutat att införa av arbetsskor men pengar saknas i år. I vårt förslag går vi från ord till handling och avsätter pengar till införande 2024, säger Kerstin Wihrén (V) gruppledare.

Man vill dessutom ha mindre central styrning och mer tillit till chefer och personal ute i verksamheterna.
- De måste få bestämma mer själva. Idag upplever många vi pratar med att det är svårt att själva förändra och förbättra verksamheten på grund av många centrala riktlinjer. Schemaläggning, semesterplanering och lönesättning är några exempel som vi ofta får till oss, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Det måste ändras om regionen ska bli en attraktivare arbetsgivare. Vi vill också att frågan om lokalt styre både politiskt och tjänstemannamässigt utreds.


hans nilsson