VÄXJÖ 2023-9-8 KL. 09:19

S markerar mot anmälningsplikten: ”Våra anställda ska inte vara gränspoliser”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Regeringen utreder anmälningsplikten av personer som är i Sverige illegalt. Socialdemokraterna i Region Kronoberg går nu ut och markerar mot förslaget som skulle innebära att anställda i regionen måste rapportera till myndigheterna när de kommer i kontakt med papperslösa.
- Vi vill inte sätta våra läkare och sjuksköterskor i ett svårt läge där de ska bli gränspoliser, säger Henrietta Modig Serrate (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

S markerar mot anmälningsplikten: ”Våra anställda ska inte vara gränspoliser”
- Om annmälningsplikten blir lag så blir det ett samhälle som bygger på misstänksamhet där anställda måste syssla med angiveri, säger Henrietta Modig Serrate (S). Foto: Alexander Hall


Förslaget om anmälningsplikt ingår i Tidöavtalet med regeringspartierna M-KD-L och stödpartiet SD.
Det innebär att offentliganställda ska ha skyldighet att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas utan uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringen och SD har enats om att en utredare ska göra en bred översyn av regelverket om inre utlänningskontroller och att stärka återvändandearbetet.
Man vill att utredaren bland annat ska undersöka vilka konsekvenser som kan bli aktuella för personer eller myndigheter som låter bli att anmäla trots plikten att göra det.

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har nu lämnat in en motion där man tar ställning mot ett införande av den här lagen. Man vill att detta ställningstagande ska meddelas regeringen.
- Jag hoppas förstås att den här lagen inte blir verklighet. Men om det blir en lag så skulle det bli ett samhälle som bygger på misstänksamhet där anställda måste syssla med angiveri, säger Henrietta Modig Serrate (S).
- Olika principer skulle ställas mot varandra också, där lagen kan vara i strid med barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen. För det skulle innebära att läkare och sjuksköterskor i Region Kronoberg, som ska hjälpa människor och rädda liv, hamnar i ett väldigt svårt läge där de måste tveka över sin yrkesetik.

Förslaget har fått kritik från fackförbund, bland annat Läkarförbundet. Region Skåne, Region Värmland och Västra Götalandsregionen har krävt att vårdpersonal ska undantas från lagen.
Även Sveriges Kommuner och Regioner har krävt att kommuner och regioner ska undantas, påpekar Henrietta Modig Serrate.
- Självklart ska man fullfölja rättssäkra myndighetsbeslut om utvisning. Om gränspolisen får mer resurser kan de verkställa fler utvisningar av personer som fått avslag.
- Men det är en annan sak, vi tycker inte att det är rimligt att läkare och sjuksköterskor ska behöva agera gränspoliser, säger Henrietta Modig Serrate.

hans nilsson