VÄXJÖ 2023-4-27 KL. 16:35

Riksdagskvinna på Liberalernas möte i Kronoberg

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Liberalerna i Kronoberg höll ett välbesökt årsmöte i Alvesta förra lördagen. Den liberala riksdagsledamoten Malin Danielsson var på plats för att tala om sitt arbete i riksdagen och beskriva liberalernas arbete i regeringen.

Riksdagskvinna på Liberalernas möte i Kronoberg
Den liberala riksdagsledamoten Malin Danielsson var med på årsmötet som Liberalerna i Kronoberg höll i Alvesta. Foto: Riksdagen

Hon är Liberalernas funktionsrättspolitiska talesperson och hon betonade särskilt vård- och LSS-frågorna och utbildningsfrågor.
Till förbundsordförande i länet valdes Bo Bergsjö på ett år. Maria Grans valdes till förste vice ordförande. Hon fick även huvudansvaret för de nationella kontakterna. Till andra vice ordförande utsågs Ola Sennehed. Övriga ordinarie styrelseledamöter som valdes var Lars Gunnar Gustafsson, Lars Rejdnell, Christina Rosén, Tim Camfjord Karlsson, Annika Schilling, Michael Färdig och Görgen Pihlgren.
Ett antal motioner till partiets Landsmöte behandlades och godkändes. Bland annat lyftes frågan om rätt till personligt ombud vid ansökan om assistans enligt LSS eller Socialtjänstlagen.
Andra ämnen som diskuterades på mötet var bland annat primärvården, satsning på väl fungerande vårdcentraler och ökad läkarnärvaro vid äldreboendena. Man tog även upp sjukhusfrågan och bestämde att man ska bevaka vad som sker i den frågan.
Hans nilsson