VÄXJÖ 2024-6-17 KL. 11:00

Reglering av skolornas parkeringar - ”Bilfientligt” säger M

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Parkeringarna på Växjö kommuns skolor och förskolor kommer att regleras. Det har det rödgröna styret beslutat. Allians för Växjö befarar att detta innebär att anställda som måste ta bilen för att kunna att jobba behöver betala en avgift för att parkera vid sin arbetsplats.

Reglering av skolornas parkeringar - ”Bilfientligt” säger M
Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Pressbild


Vid utbildningsnämndens möte nyligen fattades beslut om att reglera parkering på kommunens skolor och förskolor.
Detta är något som Allians för Växjö ställer sig kritiska till:
- Styret fattar beslut efter beslut som är i en alltmer bilfientlig riktning. All vår personal har inte möjlighet att använda sig av ett annat transportmedel än bil, säger Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Styrets beslut att utöka zon 2 och att reglera skolarnas parkering med tillstånd, tillsammans med kommande beslut att ta ut avgift för parkering, riskerar att försämra en redan ansträngd ekonomisk situation för personal och elever”, menar Anton Olsson.
Tidigare i år beslutade styret i samhällsbyggnadsnämnden att utöka zon 2.
- Det påverkar parkeringssituationen på våra skolor och förskolor och vi var och är emot det också, nu befinner sig vissa skolor och förskolor i den nya avgiftszonen.
- Med regleringen kommer Växjö kommuns personal att behöva förmånsbeskattas eller betala dyra avgifter för att utföra sitt arbete, säger Anton Olsson.
hans nilsson