VÄXJÖ 2024-4-8 KL. 20:59

Prestigefyllt uppdrag åt Kronoberg-Blekinge

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. EU-kommissionen har utsett Klinisk mikrobiologi i Kronoberg-Blekinge till ett av tre laboratorier som ska bilda ett europeiskt referenslaboratorium för antibiotikaresistens.
- Detta är ett kvitto på att vårt laboratorium håller mycket hög internationell standard och kvalitet, säger Oskar Ekelund, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge.

Prestigefyllt uppdrag åt Kronoberg-Blekinge
Klinisk mikrobiologi i Kronoberg-Blekingehar ännu en gång fått ett prestigefyllt uppdrag. Foto: Pressbild


Klinisk mikrobiologi i Kronoberg-Blekingehar ännu en gång fått ett prestigefyllt uppdrag. Man är i fint sällskap tillsammans med Statens Seruminstitut i Köpenhamn (SSI) och Danmarks Tekniska Universitet Food i Köpenhamn (DTU).

De tre laboratorierna ska stödja och rådge medlemsstaterna i EU inom ämnet antibiotikaresistens. Arbetet leds av European Centre for Disease, Prevention and Control (ECDC).
Uppdraget gäller sju år, men kan förlängas.
- Det är otroligt hedrande och roligt för oss. Jag är stolt över våra fantastiskt kompetenta medarbetare som brinner för utveckling och kvalitet, säger Oskar Ekelund, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge i en presskommentar.

De tre laboratorierna har sedan flera år ett väl inarbetat samarbete.
- Våra tre individuella styrkor kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Utnämningen är ett erkännande av de tre laboratoriernas kompetens och renommé inom ämnesområdet antibiotikaresistens, säger Oskar Ekelund.

Klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge har i drygt tjugo år varit svenskt referenslaboratorium.
För drygt tio år sedan blev man formellt ansvarigt för utveckling och kvalitetssäkring av resistensbestämningsmetoder för den europeiska antibiotikakommittén (EUCAST). Laboratoriet har nyligen utnämnts till WHO:s samarbetslaboratorium i samma område.

hans nilsson


Oskar Ekelund, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge. Foto: Pressbild/Region Kronoberg