VÄXJÖ 2024-3-26 KL. 10:30

Polisen i Växjö: "Visitationszoner gör det tryggare för den lilla människan"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Polisen är rejält på offensiven mot de gängkriminella i Växjö. Den 28 mars införs visitationszoner och i en ny kampanj med flygblad vädjar man om tips i Araby och Teleborg för att komma åt gängen.
- Visitationszoner är ett bra verktyg för att göra det tryggare för den lilla människan, säger Anna Lindell, lokalpolisområdeschef i Växjö och Alvesta.

Polisen i Växjö:
- Visitationszoner är en möjlighet för oss att komma åt de kriminella nätverken och skapa mer trygghet i samhället, anser Anna Lindell, lokalpolisområdeschef i Växjö och Alvesta. Foto: Hans Nilsson


Polisen får tack vare den nya lagen införa tillfälliga zoner i ett område där personer, även barn, kan visiteras utan konkret brottsmisstanke.
Det ska ske i ett avgränsat område om det finns en påtaglig risk för skjutning eller sprängning på grund av en gängkonflikt.

Lokalpolisområdeschefen Anna Lindell ser positivt på visitationszoner.
- Det är en möjlighet för oss att komma åt de kriminella nätverken, det blir ett verktyg för oss för att skapa mer trygghet i samhället, anser Anna Lindell.
Trygghetsmätningen, som nyligen presenterades i ett samarbete mellan polisen och Växjö kommun, visar redan på positiva resultat.
Majoriteten av invånarna som svarat i enkäten känner sig trygga och 80 procent uppger att de inte utsatts för något brott under 2023.
Fler i Araby, Växjö city och på Campus är trygga 2023 jämfört med 2022.

I Araby upplever de svarande att de är tryggare ensamma sent på kvällen och att det är färre ungdomar som bråkar och färre missbruksproblem.
- Det går åt rätt håll, och det är fantastiskt bra. Vi har jobbat tydligare och mer med rätt saker i områden som Araby, säger Anna Lindell.
- Det är en långsiktig strategi där polis, kommun och civilsamhälle jobbar tillsammans för att öka tryggheten, lägger hon till.

Men det är fler invånare på Teleborg och i Lammhult som upplever otrygghet. De områdena kommer polisen jobba mer med, enligt Anna Lindell.
Dessutom berättar hon att polisen i Växjö nu i vår satsar på en ny kampanj. Man delar ut flygblad i Araby och Teleborg där man vädjar om att få in tips från allmänheten för att kunna lösa och förhindra brott.
- Vi delar ut flygbladen på olika språk, bland annat på somaliska, arabiska, persiska, engelska och svenska. Vad jag vet har vi aldrig gjort så här i Växjö förut för att få in tips, förklarar Anna Lindell.

För ett tag sedan gick rikspolischef Petra Lundh ut i media och gav en ny lägesbild över gängkriminella: minst 62 000 personer är aktiva eller har koppling till kriminella nätverk i Sverige - och 5 400 av dem är under 18 år.
- Jag kan inte säga hur många det är i Växjö, men vi har bra koll på dem vi ska ha bra koll på. Det är något vi jobbar mycket med, understryker Anna Lindell.

I Växjö finns det gängkriminella som åker till andra städer och begår eller försöker begå kontraktsmord. Detta efter att ledare för kriminella nätverk i Kronobergs län kommit överens med ledare från andra nätverk i landet om de så kallade kontraktsmorden.
Det berättar Emir Bajric, polis i Växjö, i en intervju med SVT Småland.
- Ja, det är bland annat de Växjöborna vi fokuserar mycket på i vårt arbete och som vi har koll på, säger Anna Lindell.

Det finns också flera unga män från Växjö och Kronoberg som är häktade för förberedelse till mord, inte bara i Växjö utan även på andra platser i landet.
Efter mordet på en 25-årig afghan på Sommarvägen den 8 oktober 2023 har polisen gripit flera misstänkta i ett stort gängmål där sex unga män är häktade bland annat för mordet och planering för andra mord och vapenbrott.
Männen tillhör ett av Växjös kriminella nätverk, och ska ha fått i uppdrag att utföra ett mord på en annan ort.

hans nilsson

Ny lag - visitationszoner
Lagen ger polisen rätt att besluta om tillfälliga visitationszoner i ett avgränsat område om det finns en påtaglig risk för skjutning eller sprängning i området.
Zonen måste var nödvändig för att brotten ska kunna förhindras och får gälla i högst två veckor i taget, men kan förlängas.
I zonen får polisen kroppsvisitera personer och undersöka bilar i jakt på vapen eller sprängämnen utan att ha en konkret brottsmisstanke.
Tidigare krävdes det att det fanns skäl att anta att ett brott som kan ge fängelse har begåtts för att polisen skulle få visitera.