VÄXJÖ 2024-3-28 KL. 18:56

Polis sköt sig i handen och chockades - anmäls som olycksfall

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En polisman i Växjö råkade vid vapenvård av misstag avfyra ett skott med sitt tjänstevapen den 14 mars som skadade handen.
Den skadade polismannen fördes chockad med ambulans till akuten. Nu har en gruppchef vid polisen gjort en anmälan om olycksfall till Arbetsmiljöverket.

Polis sköt sig i handen och chockades - anmäls som olycksfall
Polismannen hanterade sitt tjänstevapen Glock i polisens övningslokaler på Hjalmar Petris väg i Växjö när han råkade avfyra ett skott som skadade handen. Foto: LovableNinja från Pixabay


Gruppchefen vid polisen har pratat med den skadade polismannen om händelsen. Han har fått händelsen beskriven av den skadade polismannen och av vapeninstruktörer för utbildning som var på plats vid olyckstillfället.

Den skadade polismannen hanterade sitt tjänstevapen Glock i polisens övningslokaler på Hjalmar Petris väg i Växjö. Det är en plats som är avsedd för rengöring och isärtagning av skjutvapen.
I samband med det avlossades ett skott, en 9 millimeters patron, från polismannens vapen. Instruktörer på plats följde rutinen och anmälde händelsen. Ambulans tillkallades som transporterade den skadade till akuten på Växjö lasarett.

Polismannens vänstra hand fick en sårskada i området strax under vänster lillfinger i samband med att skottet avloss.

Sårskadan var uppskattningsvis 2 centimeter lång och tillsynes 0,5-1 centimeter djupt. En liten del av den skadade polismannens vänstra hand måste ha befunnit sig vid pistolmynningen när skottet brann av, enligt gruppchefen.
Detta med tanke på hur skadan såg ut - och med en sammanvägning av beskrivningen från den skadade polisen och från vapeninstruktörer.
Den skadade polismannen var fortfarande chockad när gruppchefen pratade med honom på plats på akuten, mellan klockan 14.30-16.00 den 14 mars. Han hade inga klara minnesbilder av händelseförloppet.

hans nilsson