VÄXJÖ 2023-1-12 KL. 10:31

Pensionär måste betala tillbaka nära 141 000

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En pensionär i Växjö har fått ersättning i bostadstillägg utan att ha rätt till detta - nu kräver Pensionsmyndigheten den här personen på 140 967 kronor.

Pensionär måste betala tillbaka nära 141 000
Pensionären har fått utbetalt 140 967 kronor för mycket i bostadstillägg för perioden juni 2019-augusti 2022. Men pensionären skulle egentligen bara ha fått 102 kronor. Foto: Pixabay


Pensionären har fått utbetalt 140 967 kronor för mycket i bostadstillägg för perioden juni 2019-augusti 2022. Men pensionären skulle egentligen bara ha fått 102 kronor.
Eftersom pensionären ifråga inte har anmält till Pensionsmyndigheten att denne har fått tjänstepension frän Skandikon och Swedbank Försäkring och privat pension från Swedbank AB så har denne för låg inkomst.

De pengarna från tjänstepensionen har inte varit med i beräkningen av pensionärens bostadstillägg under perioden juni 2019-augusti 2022.
Pensionären har därför fått 140 967 kronor för mycket i bostadstillägg utbetalt - pengar som denne nu måste betala tillbaka.

Pensionsmyndigheten bedömer att det inte finns några skäl som gör att pensionären kan befrias från kravet på återbetalning. Man har beslutat enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Pensionsmyndigheten har lämnat över ärendet till Fordringshanteringen på Försäkringskassan som handlägger Pensionsmyndighetens fordringar. De kommer att skicka ett inbetahingskort till pensionären.


hans nilsson