VÄXJÖ 2022-9-23 KL. 18:19

Patient fick fel tand utdragen

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En patient skulle få en tand utdragen hos en tandläkare i Växjö - men istället slutade det med att patienten fick två tänder utdragna och ingen av dem var rätt tand. Nu har händelsen anmälts enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid verksamheten i Växjö.

Patient fick fel tand utdragen
Patienten kom in för en planerad tandutdragning. Men det skedde en förväxling av tänder i samband med behandlingen och fel tand drogs ut. Foto: Pixabay

Patienten kom in för en planerad tandutdragning. Men det skedde en förväxling av tänder i samband med behandlingen och fel tand drogs ut. Händelsen har dessutom inneburit att patienten har förlorat två tänder istället för en.
Patienten har fått fortsatt behandling hos vårdgivaren i Växjö som ersättning för de förlorade tänderna.
Efter en anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömt att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.
Enligt Ivo framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.
Därför anser Ivo att vårdgivaren uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen och avslutar ärendet. Ivo kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.


hans nilsson