VÄXJÖ 2024-2-9 KL. 18:35

Pappa får inte umgås med sin dotter

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En pappa i Växjö får inte träffa sin dotter. Nämnden för arbete och välfärd har beslutat om total begränsning av umgänget mellan honom och hans dotter - för hennes bästa. Nu avslår dessutom förvaltningsrätten i Växjö pappans överklagan.

Pappa får inte umgås med sin dotter
Förvaltningsrätten anser att man tills vidare helt bör begränsa umgänget mellan pappan och flickan och att det är för flickans bästa. Foto: Pexels, Pixabay


Nämnden för arbete och välfärd på Växjö kommun anser att det är risk för att flickan går bakåt i sin utveckling om hon fortsätter att träffa pappan. Och att hon påverkas negativt på både kort och lång sikt om hon umgås med pappan i samma omfattning och form som tidigare.

Man anser att både flickan och pappan mår bäst av att inte träffas för att de ska få en trygg och stabil vardag innan en ny umgängesplanering kan påbörjas.
Pappan vill inte alls att umgänget ska begränsas, han vill träffa sin dotter och ha en planering för hur hans relation och kontakt med dottern ska bli bättre.
Han menar att både han och dottern skadas av beslutet och att deras relation försämras om de inte får ha någon kontakt.
Men Nämnden vidhåller sitt beslut som togs den 15 november, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (lvu).
Förvaltningsrätten gör bedömningen att det tills vidare är bäst att helt begränsa umgänget mellan pappan och flickan. Man konstaterar att det har förekommit svårigheter att få till umgängen mellan dem.
Orsaken är en instabil situation som i nuläget präglar pappans liv. Umgängen har fått ställas in bland annat på grund av hans fysiska hälsa, psykiska mående och i samband med att han avtjänat fängelsestraff.

Problematiken bedöms till viss del ha sin grund i hans alkoholmissbruk. Sedan oktober 2023 har han varit intagen på HVB-hem för att få hjälp mot sitt alkoholintag.
Förvaltningsrätten instämmer i nämndens bedömning att det i grunden är positivt att han försöker komma till bukt med sina problem.
Men man konstaterar att det tydligt också visar att hans livssituation för stunden präglas av en viss instabilitet.
Efter möten ställts in med pappan har flickan gett uttryck för verbal och fysisk oro, frustration och ilska. Det har även skett efter genomförda umgängen mellan pappan och flickan.

Flickan är tio år men har visat tecken på att gå bakåt i utvecklingen som en följd av umgängena med pappan med ett beteende som inte hör till hennes ålder.
Flickan har uppnått en sådan ålder att hennes vilja bör tillmätas en relativt stor betydelse i sammanhanget, anser förvaltningsrätten.
Utredningen visar att flickan känt att hon har haft för mycket telefonkontakt med pappan och att hon uppvisar en likgiltighet och trötthet i samband med att umgängen förs på tal.

Förvaltningsrätten gör därför bedömningen att man bör tills vidare helt begränsa umgänget mellan pappan och flickan och att det är för flickans bästa. Vad pappan i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning, påpekar man. Pappans överklagande ska därför avslås, anser förvaltningsrätten.
hans nilsson