VÄXJÖ 2023-9-15 KL. 17:00

Oliver Rosengren(M): ”Vill vänsterpartierna att invandringen ska vara oreglerad?”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ/STOCKHOLM. Oliver Rosengren, Moderat riksdagsman från Växjö, anser att partierna på vänsterkanten förenklar frågan om anmälningsplikten - eller angiverilagen som kritikerna kallar den.
- Vänsterpartierna får gärna presentera sina förslag för hur illegala invandrare ska upptäckas och utvisas ur landet, säger Oliver Rosengren (M).
- Eller menar de att det inte är ett problem att människor inte följer myndighetsbeslut och att invandringen ska vara oreglerad?

Oliver Rosengren(M): ”Vill vänsterpartierna att invandringen ska vara oreglerad?”
- Det finns inget skarpt förslag att besluta om. Så innan vi tar i med vänsterns brösttoner är det rimligt att se utredningens resultat, säger Oliver Rosengren (M) om den hårda kritiken mot anmälningsplikten. Foto: Pressbild


Skuggsamhället är ett problem och de som får avslag ska lämna landet, men tyvärr efterföljs inte avslag, säger Oliver Rosengren i Moderaterna.
- Dålig kontroll har skapat stora problem med utanförskap där människor lider och lever ett liv som gömda. Men nu skräms vänsterpartierna med påhittade förslag som inte lagts fram om lagen om anmälningsplikten, anser Oliver Rosengren.
Regeringen ser nu över en rad åtgärder: folkräkning och bättre folkbokföring, fler inre utlänningskontroller och biometrisk data i identitetshandlingar.
- Dessutom utreds om personal i välfärden ska ha en skyldighet att underrätta om de kommer i kontakt med personer som är i Sverige utan laglig rätt. Frågan är både svår och känslig, förklarar Oliver Rosengren.

Han anser att vikten av en ordnad migration och rättssäkerheten i att beslut verkställs, ska ställas mot riskerna med att barn som idag är illegalt i landet ska hamna i större utsatthet när föräldrarna varken vågar uppsöka skola eller vård.
- Det finns skäl att diskutera målkonflikten kring åtgärderna mot att människor är illegalt i Sverige. Därför har regeringen tillsatt en utredning för att ge bättre underlag.
- Men det finns inget skarpt förslag att besluta om. Så innan vi tar i med vänsterns brösttoner är det rimligt att se utredningens resultat, säger Oliver Rosengren och lägger till:
- Välfärdens medarbetare fattar redan idag svåra beslut. Läkare kan avgöra om liv och död när beslut tas mellan att sätta in en behandling och stora kostnader.
- Lärare kan påverka hela livet i betygssättning för elever på marginalen. Vissa går att jämföra eller är till och med mer allvarliga än utvisning, andra inte. Oavsett är frågan komplicerad.


hans nilsson