VÄXJÖ 2022-7-9 KL. 08:00

Nytt avtal för busstrafiken

Av Thomas Edgren

KRONOBERG. Region Kronoberg har nu tecknat avtal för all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från 10 december 2023. Det är Karlssonbuss i Vaggeryd i AB som har fått uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik.

Nytt avtal för busstrafiken
Region Kronoberg är nu efter överprövning klara med ett nytt avtal för all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från 10 december 2023. Foto: Region Kronoberg

I juni 2021 fattade Region Kronoberg tilldelningsbeslut gällande upphandlingen av all linjelagd busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi från juni 2023. Karlssonbuss i Vaggeryd i AB tilldelades uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik. Två andra anbudsgivare ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet. Efter en överprövningsprocess, som pågått under nästan ett helt år, där förvaltningsrätten har avslagit ansökan om överprövning och kammarrätten har nekat prövningstillstånd, har avtal idag kunnat tecknas. Avtalsstarten kommer, på grund att överprövningsprocessen har tagit så långt tid, att få skjutas från juni 2023 till december 2023.
– Vi har väntat länge på avgörandet i överprövningsprocessen och är mycket glada över att vi nu äntligen har kunnat teckna avtal, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).
- Vi har satsat på elbussar i stadstrafiken - en ny elbussdepå byggs i Växjö, och stor andel biogas i regiontrafiken. Utöver dessa förbättringar blir det även ett mer attraktivt och större trafikutbud. Trots satsningarna blir kostnaden för trafiken lägre än idag. Vi kronobergare kommer helt enkelt att få mer hållbar kollektivtrafik för pengarna, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Karlssonbuss kör idag både regionbusstrafik och skolskjutstrafik under varumärkena Grimslövsbuss, Moheda Buss och Sven Carlsson Trafik.