VÄXJÖ 2022-7-16 KL. 08:00

Nytt album med småländska musikskatter

Av Thomas Edgren

GEMLA. Ulrika Gunnarsson är folksångerska och bor i Gemla. Nu har hon släppt en cd med oupptäckta småländska visor upptecknade av den originelle 1800-talsprofilen Carl Erik Södling men omarrangerade och framförda av Södling Sessions.

Nytt album med småländska musikskatter
Ulrika Gunnarsson, Gemla, har släppt en cd med oupptäckta småländska visor upptecknade av den originelle 1800-talsprofilen Carl Erik Södling. Här med medmusikanterna Tina Quartey och Mia Marine. Foto: Privat.

- Jag har en småländsk visrepertoar och var under många år med i den småländska folkmusikgruppen Sågskära. Jag trallar i trio med Esbjörn Hazelius och Anders Löfberg och spelar med Jonas Åkerlund från Värends Nöbbele, berättar Ulrika.

När hon jobbade som ungdomspraktikant på Smålands Musikarkiv 1994 letade hon efter okända visor från landskapet. Hon upptäckte då Carl Erik Södlings uppteckningar, några rejäla luntor som hon kopierade sida för sida.
Carl Erik Södling (1819-1884) föddes i Östergötland men levde största delen av sitt liv i Västervik. Förutom sitt yrke som gymnastik- och musikdirektör på Västerviks gymnasium tjänstgjorde han som organist i Buenos Aires 1850 - 1858.
- Södling tecknade ner ovanliga låtar och visor, och han hade stort fokus på melodiernas uppbyggnad och ordnade sina musikuppteckningar efter olika tonskalor. Ytterst lite av hans folkliga material finns publicerats, men hans handskrifter finns i Statens musikverk, i Folkmusikkommissionens samling och Musik- och Teaterbibliotekets handskriftssamling, informerar Ulrika.
Med åren har hon spelat in några av visorna med gruppen Sågskära och med Jonas Åkerlund, men det har funnits en längtan att göra något mer. Med medel från Musikplattformen kunde till slut ett projekt rullas igång som ledde till nya musikarrangemang, konserter och nu även en skiva.


Så ser nya CD:n ut.


FOTNOT. Skivan Södling Sessions, där Tina Quartey kompar på slagverk och Mia Marine på femsträngad fiol, gavs ut på Caprice Records i samarbete med Smålands Musikarkiv och släpptes i samband med Korrö Folkmusikfestival.