VÄXJÖ 2022-7-20 KL. 09:00

Ny rapport om samarbete för ägare av samhällsfastigheter

Av Thomas Edgren

BOSTAD. Fastighetsbolagen Stenvalvet och Hemsö presenterar en ny rapport som syftar till att ge olika kommunpolitiska perspektiv på varför en kommun väljer att samarbeta med privata ägare av samhällsfastigheter.

Ny rapport om samarbete för ägare av samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter har blivit ett allt vanligare diskussionsämne inom såväl fastighetsbranschen som politiken och samhällsdebatten. Under de senaste åren har även de ekonomiska aspekterna av huruvida kommunerna ska äga eller hyra lokaler debatterats flitigt. För att skapa nyans i debatten och visa på fler infallsvinklar har Stenvalvet tillsammans med Hemsö tagit fram en ny rapport. Innehållet i rapporten bygger på fem kommuners syn på privata samhällsfastigheter.
- Med rapporten vill vi lyfta fram olika infallsvinklar till diskussionen huruvida kommuner bör hyra eller äga sina lokaler. Jag tycker att intervjuerna visar på att det finns fördelar med att sprida risker genom en mix av egna lokaler och fastigheter som ägs av flera aktörer, säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet.

I rapporten har bland annat kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Anna Tenje (M), intervjuats. Växjö kommun hyr idag lokaler för kommunala förskolor och äldeboende av privata aktörer. Enligt henne är de stora fördelarna med att hyra lokaler av privata fastighetsaktörer dels att någon annan än skattebetalarna får ta risken för investeringen, dels att kommunen i stället kan fokusera på att vara en bra beställare och satsa på god uppföljning. Genom att specialisera sig på de delarna klarar sig kommunen i bästa fall med en relativt sett mindre personalstyrka. Även det sparar skattebetalarna pengar, menar Tenje.
Källa: Stenvalvet"Det är stora fördelar med att hyra lokaler av privata fastighetsgare" , menar Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Växjö kommun