VÄXJÖ 2022-6-30 KL. 08:00

Ny park i Lammhult

Av Thomas Edgren

LAMMHULT. En mörk och igenvuxen yta i Lammhult har röjts upp och förvandlats till en upplyst och tillgänglig park för lek och möten. Den nyanlagda parken mellan Pilgatan och Köpmannagatan invigdes under Lammhultsdagen.

Ny park i Lammhult
"Efterhand som växtligheten tar form kommer nya miljöer skapas i parken", menar områdeschef Mattias Johansson.Foto: Vidingehem.

- Den binder ihop samhället på ett bra sätt. Men den torra våren har gjort att gräs och buskar inte hunnit så långt, så allt är inte klart. Det är också tänkt att parken ska kunna förändras över tid och aldrig bli statisk, säger Vidingehems områdeschef Mattias Johansson.
Ett exempel på det är att ett berg spolats rent från gräs och buskar. Här ska man klippa slingrande promenadvägar som kan förändras från år till år.
- Vi skall skapa en blomsteräng på en del av ytan, men det tar ju några år innan den växer upp. Efter hand som växtligheten tar form kommer alltså nya miljöer skapas, menar Mattias.

En spännande sak för de unga är en busklabyrint där man ska kunna gå in i som i en cirkel, och en ”inte nudda marken-bana” på avsågade ekstammar.
Vidare har Vidingehem skapat ett bra upplyst gångstråk genom området där även ett par av träden har fått belysning, något som gör att det kommer att kännas tryggt att vandra här i höst och vinter.
- Från att ha varit ett relativt otillgängligt område, har det blivit fint efter att vi röjt upp och tagit bort massa sly. Men som sagt, efterhand kommer det att bli ännu finare med växter och buskar som kommer växa upp, menar Mattias.

Thomas EdgrenHär skall det växa upp en hög busklabyrint. Foto: Vidingehem