VÄXJÖ 2024-2-26 KL. 15:07

Nordmark(L) riktar hård kritik mot Jernhusen

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Gunnar Nordmark i Liberalerna ger sig inte när det gäller det gamla stationshuset i Växjö - kampen går vidare för att placera Växjö turistbyrå i fastigheten.
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) riktar han nu hård kritik mot fastighetsägaren Jenhusen. Han menar att de helt saknar planer för vad ska ske med byggnaden.

Nordmark(L) riktar hård kritik mot Jernhusen
Gunnar Nordmark i Liberalerna anser att fastighetsägaren Jenhusen helt saknar planer för vad ska ske med det gamla stationshuset. Foto: Hans Nilsson


- Det är för dåligt att Jernhusen som äger Växjö gamla station helt verkar sakna planer för vad som ska ske med den vackra gamla byggnaden mitt i Växjö centrum, säger Gunnar Nordmark (L) ledamot i kommunfullmäktige.

Det är Jernhusen som äger stationen. Men Gunnar Nordmark i Liberalerna anser att kommunledningen ändå har ett stort ansvar att se till att en byggnad med en sådan arkitektur som Växjö gamla station, som kan bidra till stadens identitet, fylls med liv och verksamhet och inte står tom och öde mitt i centrum.
Gunnar Nordmark hoppas därför att interpellationen ska få kommunledningen att agera för att Jernhusen ska ta sitt ansvar.
Liberalerna har tidigare föreslagit att Växjö kommun ska undersöka om det går att placera Växjö turistbyrå i det gamla stationshuset.
Med rätt verksamheter och rätt hyresgäster skulle stationshuset bidra till ett mer levande centrum, anser Gunnar Nordmark och Liberalerna.

Både 2016 och 2017 gjorde Jernhusen utfästelser om att Växjö gamla stationshus snart skulle byggas om och fyllas med aktiviteter som lockade människor till centrum.
- Jernhusen har vid flera tillfällen utlovat att stationen snart ska renoveras och att den ska fyllas med verksamheter som lockar besökare. Det har inte skett, påpekar Gunnar Nordmark.
Växjö gamla stationshus som ägs av Jernhusen AB står tomt och öde sedan Växjö nya station och kommunhus invigdes.
hans nilsson


Gunnar Nordmark (L) ledamot i kommunfullmäktige. Foto: Pressbild