VÄXJÖ 2023-1-13 KL. 13:30

Nio lodjur får skjutas i Kronoberg 2023

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Högst nio lodjur får skjutas i Kronobergs län från och med den 1 mars till och med den 31 mars 2023. Det har Länsstyrelsen Kronoberg nu fattat beslut om. Orsaken är att man kan se en tydlig ökning av lodjursstammen i Kronobergs län de senaste åtta åren.

Nio lodjur får skjutas i Kronoberg 2023
Licensjakten som länsstyrelsen beslutat om begränsas till maximalt nio lodjur i hela Kronobergs län. Foto: Pixabay

Licensjakten som länsstyrelsen beslutat om begränsas till maximalt nio lodjur i hela Kronobergs län. Det är högst tre reproduktiva honor med en vikt över 14 kilo som får fällas, enligt länsstyrelsen.
Lodjuren får fällas oavsett ålder och kön. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.
Beslutet om licensjakt för 2023 har tagits för att reglera stammen utifrån förvaltningsmålet på fem familjegrupper med honor med unge eller ungar i länet.
Den senaste lodjursinventeringen visar på att det finns 8,33 familjegrupper i Kronobergs län, vilket motsvarar 46 lodjur.
- Vårt beslutet för licensjakt på lodjur grundar sig i att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens med människor, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Lodjur får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.
Den som har jakträtt i Kronobergs län får bedriva jakt efter lodjur inom länet om jakträtten omfattar jakt efter lodjur.
I det södra rovdjursförvaltningsområdet, där Kronoberg ingår, sker licensjakt även i Jönköpings, Kalmar, och Östergötlands län.
Baserat på antalet familjegrupper finns det 1 441 lodjur i Sverige.


hans nilsson