VÄXJÖ 2024-3-15 KL. 16:25

Nato-medlemskap ställer även krav på det civila försvaret

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Att Sverige nu blir en del av Nato påverkar det militära försvaret - men är också viktigt för det civila försvaret. Länsstyrelsen kommer nu fokusera ännu mer på att exempelvis sjukvård och transporter fungerar även under krigsfara och krig.

Nato-medlemskap ställer även krav på det civila försvaret
Den civila delen har stor betydelse för Nato. Länssytyrelssen kommer nu fokusera mer på att se till att det civila försvaret fungerar även under krigsfara och krig, påpekar Maria Arnholm, landshövding. Foto: Henrik Palmberg


- Ett Nato-medlemskap är betydelsefullt för såväl Nato och Sverige som för vårt län. Nu fortsätter vi tillsammans med våra aktörer i länet att stärka uppbyggnaden av vår civila beredskap i Kronoberg, säger landshövding Maria Arnholm i en presskommentar.
Från och med den 7 mars 2024 är Sverige en fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato.

Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i varje län, och man får en viktig roll i det kommande arbetet, påpekar landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm.
Hon vill påminna om att den civila delen har stor betydelse för Nato. Det handlar bland annat om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet. Man har därmed ansvar att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet - tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.
Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och se till att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Länsstyrelsen kommer nu att fokusera ännu mer på det.

Enligt Natos rekommendationer ska medlemsstaterna arbeta med civilt försvar. Det kan handla om se till att det civila försvaret kan ge service och stöd till svenska och utländska Nato-förband eller planering för att hjälpa människor på flykt. I Kronobergs län fortsätter man nu att ihop med kollegor i det Södra civilområdet och Försvarsmakten att bygga upp den förmågan.
hans nilsson