VÄXJÖ 2023-5-22 KL. 18:40

MP: ”Moskén i Växjö blir ett vackert hus på en vacker plats”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Miljöpartiets kommunalråd Magnus P Wåhlin delar inte alls Pernilla Wikelunds oro för vad en moské i Växjö kan innebära.
- Moskén blir ett vackert hus på en vacker plats. Jag hoppas att moskén också blir ett öppet hus där Växjöborna kan lära sig mer om islam. Men jag blir rätt trött på SD:s retorik, den är gammal och mossig, säger han.

MP: ”Moskén i Växjö blir ett vackert hus på en vacker plats”
-Jag hoppas att moskén kan öka nyfikenheten för islam hos Växjöborna och att det blir ett kulturhus som är öppet för alla. Ett ställe dit Växjöborna kan gå och ställa frågor om islam, säger Miljöpartiets kommunalråd Magnus P Wåhlin. Foto:Hans Nilsson


Magnus P Wåhlin i Miljöpartiet vill betona att frågan om en moské i Växjö är ganska enkel. Han påpekar att vi har religions- och yttrandefrihet i Sverige.
- Det innebär att en muslimsk församling har rätt att finnas till, att bygga en religiösa byggnad och att vara där och utöva sin religion. För mig är det här grundläggande rättigheter som går utöver allt annat. Punkt slut, slår Magnus P Wåhlin fast.
- Så det finns egentligen inte så mycket att diskutera, för om SD vill plocka bort muslimernas rättigheterna så är vi på ett sluttande plan.
Pernilla Wikelund säger inte att hon vill stoppa bygget av en moské som startar den 23 maj. Men hon känner en oro över att det ska bli mer böneutrop med en minaret och hon menara att moskén till och med är ett hot mot integrationen, demokratin och jämlikeheten.
- Vi har landat i att de har rätt att bygga en moské med en minaret. Jag har inga bevis för det, men jag tror att moskén är bra för integrationen, berättar Magnus P Wåhlin.
- Människor mår bra av att få vara det de är även om de är annorlunda och sticker ut och trots att de är i ett annat land. Därmed inte sagt att man får bryta mot lagar. Hedersproblematiken är ett stort problem.

Däremot tror Magnus P Wåhlin att det finns en hel del Växjöbor som känner en oro för moskén.
- Mycket som är nytt kan vara en källa till oro hos många, och här kommer en ny byggnad i Växjö. Det är svårt att överblicka vad det kan innebära för många, säger han och fortsätter:
- Men jag hoppas att moskén kan öka nyfikenheten för islam hos Växjöborna och att det blir ett kulturhus som är öppet för alla. Ett ställe dit Växjöborna kan gå och ställa frågor om islam och där vi kan mötas över de etniska och kulturella gränserna, precis som i våra kyrkor.
Magnus P Wåhlin tycker inte om det sätt som Pernilla Wikelund uttrycker sig om moskén.
- Det finns risk för att muslimer inte känner sig uppskattade när Pernilla Wikelund slänger sig med såna här uttryck. Hon har en tråkig inställning, hon är rädd för något som hon inte har belägg för. Åtminstone inte än, säger han.
hans nilsson