VÄXJÖ 2023-9-11 KL. 17:59

Moderaterna vill säkerhetspröva krisledningsnämnden

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Moderaterna i Växjö vill att ledamöterna i kommunens krisledningsnämnd ska säkerhetsprövas. Pernilla Tornéus, oppositionsråd för Moderaterna, har lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige.
- Det är extra viktigt att de som ingår i krisledningsnämnden är pålitliga, förklarar Pernilla Tornéus, som själv sitter med i krisledningsnämnden.

Moderaterna vill säkerhetspröva krisledningsnämnden
Pernilla Tornéus (M) påpekar att det är extra viktigt att de som ingår i krisledningsnämnden är pålitliga. Foto: Pressbild


Om det inträffar en extraordinär händelse tar krisledningsnämnd över styret av och ansvarar för Växjö kommuns verksamhet.
Krisledningsnämnden består av samma förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Moderaterna anser att det är viktigt att Växjö inför en rutin att säkerhetspröva de förtroendevalda som sitter i krisledningsnämnden.
Kommuner som Vallentuna, Tierp, Oskarshamn och Sollefteå har redan infört detta. Bland annat görs detta för att det alltid finns en viss risk för otillbörlig påverkan av något slag och korruption.
- När man sitter i krisledningsnämnden och ska fatta beslut vid en extraordninär händelse kan man behöva ta del av information som är säkerhetskänslig, säger Pernilla Tornéus (M).
- Därför är det viktigt att det görs en säkerhetsprövning av de som är med i den nämnden för att se att de är pålitliga, och det är viktigt att säkerhetsprövningen görs av en extern konsult, lägger hon till.

Exempel på extraordinära händelser där krisledningsnämnden skulle ha kunnat gå in och ta över styret av kommunen är stormen Gudrun eller pandemin.
- Det hamnade aldrig där under pandemin, men det var ganska nära att krisledningsnämnden hade tagit över vid stormen Gudrun, berättar Pernilla Tornéus.

Att Moderaterna vill införa en säkerhetsprövning av förtroendevalda grundar sig inte i att de misstänker att det finns enskilda personer inom politiken i Växjö som inte är pålitliga.
- Nej, det finns absolut inga såna misstankar, slår Pernilla Tornéus fast. Det här är en rutin och ska vara en självklar del i vår krisberedskap.


hans nilsson

Krisledningsnämnden(kommunstyrelsens arbetsutskott)
Malin Lauber Socialdemokraterna, ordförande
Maria Garmer Vänsterpartiet, 1:e vice ordförande
Pernilla Tornéus Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande
Tomas Thornell Socialdemokraterna, ledamot
Julia Berg Socialdemokraterna, ledamot
Anton Olsson Moderata samlingspartiet, ledamot
Sofia Stynsberg Moderata samlingspartiet, ledamot
Martin Edberg Socialdemokraterna, ersättare
Andreas Olsson Centerpartiet, ersättare
Denice Brewer Moderata samlingspartiet, ersättare
Otto Lindlöf Socialdemokraterna, ersättare
Magnus P. Wåhlin Miljöpartiet de gröna, ersättare
Jon Malmqvist Kristdemokratern, ersättare
Christina Rosén Liberalerna, ersättare