VÄXJÖ 2023-3-6 KL. 11:05

Man gick in på länsstyrelsen och krävde att få tillbaka sina hundar

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Polisen omhändertog två hundar från en man i 20-årsåldern i Växjö efter beslut av länsstyrelsen. Det fanns ingen som kunde ta hand om hundarna och de riskerade att lida, enligt länsstyrelsen. Samma dag kom ägaren av hundarna till länsstyrelsens reception och krävde att få tillbaka sina hundar - och det fick han.

Man gick in på länsstyrelsen och krävde att få tillbaka sina hundar
Samma dag hundarna omhändertogs kom mannen till receptionen på länsstyrelsen i Växjö och ville ha tillbaka sina hundar. Han kom i sällskap med en man som han uppgav var ägare till en av de två hundarna som hade omhändertagits. Foto: Hans Nilssoin


Det var den 16 februari som de två hundarna togs omhand omedelbart efter polisens beslut. Mannen som äger hundarna var själv föremål för kriminalvårdens verksamhet och det påstods att det inte fanns någon anhörig eller vän som kunde ta hand om hundarna.
Hundarna skulle därför lämnas utan tillsyn under en längre tid och utsättas för lidande, konstaterade länsstyrelsen. De kördes därför till ett djurhem.

Man grundade beslutet på djurskyddslagen. Polisen ska besluta att ett djur omedelbart tas om hand om det är utsatt för lidande. Och om det bedöms vara utsiktslöst att lidandet för djuret blir avhjälpt, eller om ägaren till djuret är okänd eller inte kan nås eller det i övrigt bedöms vara absolut nödvändigt utifrån djurskyddssynpunkt.
Beslutet kan upphävas bland annat om uppgifter kommer in om att någon annan person kan ta hand om hundarna. Då kan en ägare av ett djur få tillbaka djuret efter tillstånd från länsstyrelsen.

Det var precis vad som hände med hundarna i Växjö. För samma dag som hundarna omhändertogs, den 17 februari, kom mannen i 20-årsåldern in till receptionen på länsstyrelsen i Växjö och ville ha tillbaka sina hundar. Han kom dit bland annat i sällskap med en annan man som han uppgav var ägare till en av de två hundarna som hade omhändertagits.
Kriminalvården hade då precis släppt mannen i 20-årsåldern och han kunde därför besöka länsstyrelsen i sällskap med några andra. Eftersom de två männen nu anses kunna ta hand om de båda hundarna har länsstyrelsen upphävt beslutet om att omhänderta hundarna och ärendet avskrivs helt. Därför fick mannen och hans kompis tillbaka sina hundar.


hans nilsson