VÄXJÖ 2024-2-9 KL. 17:25

Linnéuniversitetet prisas: ”Ett föredöme för andra myndigheter”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Linnéuniversitetet får 2023 års Offentlighetspris av Tidningsutgivarna (TU) för att man värnar allmänhetens rätt att skyndsamt få ta del av information och få svar på sina frågor.
Den tillmötesgående och anständiga hanteringen av granskande journalister beskrivs i prismotiveringen som ett föredöme som fler myndigheter borde ta efter.

Linnéuniversitetet prisas: ”Ett föredöme för andra myndigheter”
- Linnéuniversitetet är ett gott exempel på hur en offentlig institution tar offentlighetsprincipen på största allvar, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna. Foto: Pressbild


- Linnéuniversitetet är ett gott exempel på hur en offentlig institution tar offentlighetsprincipen på största allvar och ser till att ge medborgare och medieföreträdare den service som grundlagen stipulerar genom en positiv attityd, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.

Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. För att markera vikten av detta har branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) instiftat Offentlighetspriset.
Det är en utmärkelse och ett hedersomnämnande som delas ut varje år till en kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen.

Det kan även vara till en enskild person som verkar där och som gör sitt bästa för att se till att medborgarna och medierna får insyn i verksamheten och för att offentlighetsprincipen ska fungera.
- Det är viktigt att lyfta fram de goda exemplen, de som verkligen efterlever lagens anda och gör offentlighetsprincipen till dygd, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.
- Så det är med stor glädje jag överlämnar Offentlighetspriset till Linnéuniversitetet. En institution med värdeord som nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet har också i praktisk mening tillämpat det i mötet med medier.
- Tidningsutgivarna har annars ofta skäl att kritisera förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten och när kommuner och myndigheter försvårar för medborgare och medier att ta del av information de har laglig rätt till.

I prismotiveringen står det bland annat att Linnéuniversitetet registrator och ledning särskiljer sig på ett mycket positivt med att förse journalister med handlingar - och bereda tillgång till rätt personer och uppgifter så att medier kan ge så korrekta granskningar och nyhetsartiklar som möjligt.

Det vänliga bemötandet från första begäran om allmän handling till leveransen av sista dokumentet eller svaret skapar en tillit och förståelse för varandras roller, som både skyddar och främjar det öppna demokratiska samhället.
Offentlighetspris har tidigare delats ut till Lycksele tingsrätt (2021) och Vingåkers kommun (2022).
hans nilsson