VÄXJÖ 2022-9-8 KL. 18:15

Liberalerna lyfter ungas psykiska ohälsa: ”De förväntar sig att vi gör något åt det”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Liberalerna vill fortsätta att leda Växjö ihop med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och sänka kommunalskatten när ekonomin tillåter det. Men de frågor man profilerar sig mest med handlar om ungdomar.
- Skolan och ungas psykiska ohälsa är oerhört viktiga frågor. Det är betydligt fler ungdomar som lider av psykisk ohälsa idag, de förväntar sig att vi gör något åt det, säger Gunnar Nordmark, gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna lyfter ungas psykiska ohälsa: ”De förväntar sig att vi gör något åt det”
- Det är mer stress och mer ohälsosam miljö i skolan idag, det drabbar de sårbara. Elever med neuropsykiatrisk diagnos. Vi borde kunna göra något åt det med förebyggande åtgärder, säger Gunnar Nordmark i Liberalerna. Foto: Hans Nilsson

Skolan är en av Liberalernas mest klassiska och mest prioriterade frågor. Utbildning är en av grundstenarna i det liberala demokratiska samhället, påpekar man.
Liberalerna vill ha mer personal med pedagogisk kompetens inom förskolan. Man vill se en skola i Växjö där alla barn får förutsättningar att lyckas från förskola till gymnasienivå och hela vägen till universitetet och forskarnivå.
Partiet lyfter även frågan om psykisk ohälsa som en av de viktigaste.
Liberalernas toppkandidat Gunnar Nordmark, som har jobbat som lärare i 40 år, har sett hur den psykiska ohälsan bland elever har ökat i skolan. Det handlar ofta om elever med behov av särskilt stöd, inte minst de med neuropsykiatrisk diagnos.
- Det är mer stress och mer ohälsosam miljö i skolan idag, och det drabbar ofta de elever som är mer sårbara. Elever med neuropsykiatrisk diagnos. Vi borde kunna göra något åt det med förebyggande åtgärder som ljudisolerade klassrum, struktur och tydlighet i undervisningen och ett schema med fler raster, förklarar Gunnar Nordmark.

Liberalerna i Region Kronoberg är emot en sjukhusflytt till Räppe. I kommunpolitiken pekar man på att en eventuell flytt kan drabba Växjö centrum hårt.
- Sjukhuset genererar 500 000 besökare i centrum i Växjö per år. Växjö kommun måste samarbeta med näringslivet i centrum för att bevara en levande stadskärna under och efter sjukhusflytten, om den nu blir av. Vi tror att det riskerar att äventyra ekonomin i regionen. Nu går vi dessutom in i sämre tider med en ekonomi på väg nedåt och ökade elpriser, påpekar Gunnar Nordmark.

hans nilsson

Några av Liberalernas viktigaste frågor i Växjö
- Valfrihet inom skola och omsorg med uppföljning av verksamhet och kvalitet
- Språkutbildningen i skolan ska stärkas för en bättre integration
- Prioritera insatser för att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland unga
- Verka för specialistutbildningar för vårdpersonal och säkra kvalitet på utbildningar och praktik genom Vård- och omsorgscollege Kronoberg
- Uppmärksamma och stimulera elever med spetskompetens
- Kommunens centrala administration ska minska genom ökad samverkan i koncernen
- Vi värnar om kulturhistoriska byggnader i kommunen och vill rädda Kronobergs slottsruin
- Vi vill bidra till ett tryggare Växjö med fler kommunala ordningsvakter och en flerdubbling av nattvandringar kvälls- och nattetid med ledare och föräldrar från alla föreningar i kommunen
- Vi vill arbeta för ett bättre företagsklimat
- Utveckla språkundervisningen i hemspråk och svenska för bättre integration