VÄXJÖ 2023-9-9 KL. 11:30

Liberalerna: ”Lokalt ägande nödvändigt för att rädda Kronobergs slottsruin”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Det finns ett starkt stöd från medborgare i Växjö kommun och Kronobergs län för att rädda Kronobergs slottsruin från förfall och öppna den för allmänheten igen. Det anser Gunnar Nordmark (L) som lämnat in en motion till fullmäktige om att Växjö kommun ska göra en framställan till Statens Fastighetsverk (SFV) om att få ta över ägandet av ruinen.
- Vi måste agera snabbt om vi ska rädda Kronobergs slott. Någon hjälp från staten finns inte på kartan, säger Gunnar Nordmark(L).

Liberalerna: ”Lokalt ägande nödvändigt för att rädda Kronobergs slottsruin”
I en motion till fulmäktige yrkar Liberalerna nu att Växjö kommun ensam eller tillsammans med annan framställer till Statens Fastighetsverk att man vill ta över ägandet av Kronobergs slottsruin. Foto: Thomas Edgren


För några decennier sedan var nästan hela Kronobergs slottsruin öppen för allmänheten. Det gick att röra sig fritt i större delen av anläggningen.
Men på grund av bristande underhåll som gjort det farligt för besökare att vistas där har del efter del av spärrats av för besökare.

Statens Fastighetsverk (SFV) äger Kronobergs slottsruin och ansvarar för dess underhåll. Man beslutade 2022 att lägga Kronobergs slottsruin under passiv förvaltning.
I samband med det stängde FSV även de få delar av ruinen som fortfarande var öppna för besökare.
Det betyder att SFV inte kommer att göra något underhåll eller någon renovering. Man lämnar helt enkelt ruinen att helt förfalla, enligt Liberalerna i Växjö.

I både förra och nuvarande regering har ansvariga ministrar varit tydliga med att SFV inte kommer att få mer pengar för att göra underhåll av kulturarvsfastigheter som håller på att förfalla, skriver Liberalerna i ett pressmeddelande. Man ska sköta sitt uppdrag inom ramen för den budget SFV har.
Liberalerna i Växjö anser att det är dags för samtliga politiker i Växjö och i Kronoberg att inse att SFV inte kommer rädda slottsruinen.
Om inte underhållsåtgärder och renoveringar sker kommer ruinen att fullständigt förfalla och snart vara bortom räddning, menar Liberalerna.

I en motion till fullmäktige yrkar Liberalerna nu att Växjö kommun ensam eller tillsammans med annan framställer till Statens Fastighetsverk att man vill ta över ägandet av Kronobergs slottsruin.
- De handlar helt i enlighet med de beslut som fattats av riksdagen och av både nuvarande och tidigare regering när man beslutat att stänga ruinen och låta den förfalla.
- Det krävs att vi agerar snabbt om vi ska kunna rädda Kronobergs slott, som är en så viktig del av Växjös och Kronobergs identitet och kulturarv och det kan vi bara göra genom ett lokalt ägande, säger Gunnar Nordmark.
Hans partikamrat Christina Rosén (L), ledamot av Växjös kommunstyrelse, pekar på hur viktig slottsruinen är för Växjös och Kronobergs besöksnäringar. Och att den också är ett uppskattat besöksmål av det kraftigt ökande antalet turister från andra länder främst från Holland och Tyskland.

Hon menar att allt fler partier nu börjat tycka som Liberalerna. Att de är beredda att ta ett ekonomiskt ansvar för att Kronobergs slottsruin ska räddas och åter kunna ta emot besökare.
- Ska Växjö kommun ta ett stort ekonomiskt ansvar för att ruinen åter öppnas och att den renoveras måste vi äga Kronobergs slott, slår hon fast.

hans nilsson


Christina Rosén (L).Foto: PressbildGunnar Nordmark(L). Foto: Hans Nilsson