VÄXJÖ 2023-1-19 KL. 13:03

Läkare med missbruksproblem somnade på möten - tvingas till prövotid på tre år

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En kvinnlig läkare som arbetade i Region Kronoberg för några år sedan somnade på två möten och visade tecken på missbruk under sin anställning.
Läkaren har skrivit ut 4 000 Treo comp till sig själv under ett knappt års tid. IVO anser att läkaren lider av en beroendesjukdom som innebär att hon kan utgöra en fara för patientsäkerheten om hon arbetar som läkare.
Nu måste hon underkasta sig en treårig prövotid. Själv tycker hon att en prövotid är en hård dom efter 30 års arbete utan några tidigare incidenter.

Läkare med missbruksproblem somnade på möten - tvingas till prövotid på tre år
IVO anser att det kan befaras att läkaren inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. En prövotidsplan bedöms ha betydelse för att komma till rätta med de missförhållanden som ligger till grund för anmälan. Foto: Picabay


Den 16 november 2020 fick IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en anmälan från Region Kronoberg om en kvinnlig läkare som jobbat i regionen i ett antal år.
Under våren 2018 hade regionen börjat misstänka missbruk hos läkaren och företagshälsovården kopplades in. Hösten 2019 var läkaren helt eller delvis sjukskriven på grund av utmattningssyndrom och depression. Efter semestern 2020 uppmärksammade personal på arbetsplatsen att hon var märkbart trött, dåsig, hade sluddrigt tal och somnade under två möten.

Läkaren fick istället administrativa arbetsuppgifter. Hon medverkade till alkometer-provtagning och samtal på företagshälsovården.
Under rehabiliteringsmöte i november 2020 framkom att förutom alkohol hade läkaren även högdoserat narkotikaklassade läkemedel. Konsumtionen hade pågått under flera år.
Det framgick samtidigt att det inte fanns några händelser kopplade till henne som har föranlett avvikelserapporter mot henne.

Läkaren bekräftar sitt bruk i yttrande till IVO och uppger bland annat att hon genomgått behandling enligt 12-stegsmodellen på Nämndemansgården i Blentarp under november och december 2020.
Hennes bild skiljer sig från den anmälan som Region Kronoberg gjort. Hon har förnekat sitt beroende fram tills behandlingen på Nämndemansgården.
Efter behandlingen där kände hon sig hjälpt och behövde inte ta något för att behandla panikattacker. Hon uttryckte att hon var mycket ledsen över det inträffade.
Utdrag från E-hälsomyndigheten visar att läkaren hade förskrivit läkemedel till sig själv. Under 147 dagar hämtade hon ut 800 doser Treo comp som hon förskrivit till sig själv.

Av läkemedelslistan från apoteket framgår att hon under perioden november 2019 till i januari 2021 förskrivit Treo Comp, Sobril och Zolpidem till sig själv.
Hon hade tagit ut 4 000 Treo Comp doser på 342 dagar. Förskrivningarna har möjliggjort för henne att inta 11 tabletter per dag. Dessutom hade hon förskrivit och hämtat ut 625 stycken Sobril 10 mg på 140 dagar, något som möjliggjort ett intag av 3,75 tabletter per dygn. Utöver detta har hon förskrivit och hämtat ut 100 stycken tabletter Zolpidem l O mg.
I samband med möte hos IVO i maj 2021 medgav hon missbruksproblem. Hon berättade att hon hade funderat mycket på hur hennes alkohol- och tablettintag hade påverkat hennes förmåga i förhållande till patientsäkerheten.
Läkaren insåg att detta inte var bra och uttryckte glädje över att hon inte behövde arbeta akut eller som kirurg. Hon menade att alkoholen inte hade påverkat hennes yrkesutövning därför att hon inte behövde utföra arbetsuppgifter som krävde en stadig hand.

Hälso- och sjukvårdspersonal vars bruk av narkotiska läkemedel eller hög förbrukning av alkohol inte sker under kontrollerade förhållanden kan leda till skador på den enskilde och utgöra en fara för patientsäkerheten och kvaliteten i yrkes utövningen. Det påpekar hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Ett ökat intag av droger leder till sviktande funktioner inom koncentration, minne, kritiskt tänkande och förmåga till problemlösning. Det krävs goda kognitiva funktioner med hög kompetens och gott omdöme för att leva upp till kravet som legitimerad läkare.
Det kan därför befaras att hon på grund av sjukdom inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande framöver, enligt ansvarsnämnden.
Hon bör därför föreskrivas en prövotid, där hennes drogfrihet kan kontrolleras. Själv menar hon att en prövotid skulle vara en hård dom efter 30 års arbete som läkare utan några tidigare incidenter.

Läkaren uppger att missbruket pågått i 1,5 år där coronapandemin och svårigheter att träffa sin släkt blev utlösande faktorer.
Hon har lämnat den destruktiva miljön i Växjö både vad gäller arbetsmiljön och saknaden efter familjen och flyttat till en annan stad i Sverige.
Nu har läkaren valt att ta ut tidigare pension på 75 procent då hela situationen gör det svårt att söka fast arbete.
Inspektionen för vård och omsorg har anmält läkaren till ansvarsnämnden. IVO yrkar att ansvarsnämnden beslutar om en treårig prövotid för henne och att prövotidsplan som föreslagits av IVO fastställs.

Man anser att det kan befaras att läkaren på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. En prövotidsplan bedöms ha betydelse för att komma till rätta med de missförhållanden som ligger till grund för anmälan.
Hans nilsson