VÄXJÖ 2023-1-20 KL. 19:18

Kvinnlig polisstudent i Växjö varnas - anklagas för plagiat av text

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En kvinnlig student på polisprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö får en varning för misskötsel efter misstankar om att hon ska ha plagierat en text till en uppgift. En av delarna av texten är mer eller mindre identisk med en text som en annan student har skrivit vid ett tidigare tillfälle. Det framgår av ett beslut från Polismyndigheten.

Kvinnlig polisstudent i Växjö varnas - anklagas för plagiat av text
En kvinnlig student på polisprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö misstänks för att ha plagierat en text till en uppgift. Polismyndigheten meddelar därför att hon får en varning för misskötsel. Foto: Hans Nilsson


Polisstudenten lämnade i höstas in en skriftlig inlämningsuppgift på delkursen om droger, missbruk och psykisk ohälsa.
Texten analyserades av datorprogrammet ”Ouriginal”.
Resultat ledde till att lärosätet misstänkte att hennes arbete var ett plagiat. Polisstudenten har vid ett samtal sagt att hon har skrivit texten själv och att hon inte har fuskat. Efter samtalet har hon skriftligen meddelat att orsaken till det inträffade är att hon skickade in fel dokument som saknade vissa delar.

Hon hade inte för avsikt att kopiera någon annans arbete, men förstår att ansvaret för det som har hänt är hennes, men framhåller att det rör sig om ett misstag.
Polismyndigheten får vidta disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.
Man konstaterar att en grundläggande förutsättning för en så allvarlg åtgärd som att varna en student är att utredningen klart visar att studenten har gjort sig skyldig till den påstådda förseelsen.

Myndigheten anser att det inlämnade skriftliga arbetet visar påtagliga likheter med det som en annan student har skrivit vid ett tidigare tillfälle. I en av delarna är texten mer eller mindre identisk.
Men man påpekar att det inte helt går att bortse ifrån hennes förklaring att hon har skickat in fel dokument. Samtidigt har hon inte gjort gällande att det skulle finnas någon annan handling som hon egentligen tänkte ge in. Dessutom har hon ett eget ansvar att lämna in rätt underlag vid examinationer.
Polismyndigheten slår slutligen fast att det efter en sammantagen bedömning därför anses vara tillförlitligen utrett att hon har försökt vilseleda när hennes studieprestation skulle bedömas. Därför ska hon meddelas en disciplinär åtgärd och åtgärden kan stanna vid en varning.
hans nilsson