VÄXJÖ 2022-11-24 KL. 11:14

Kvinna förlorade tvist med Växjö kommun: "Den som söker ekonomiskt bistånd har eget ansvar att planera sin ekonomi"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 58-årig kvinna i Växjö förlorade en tvist med Växjö kommun i Förvaltningsrätten om ekonomiskt bistånd. Kvinnan ville ha mer pengar av socialen under tiden familjen letade efter en ny och billigare lägenhet - men det blev kalla handen från nämnden och det har inte framkommit något som ger henne rätt i överklagan, slår Förvaltningsrätten fast.

Kvinna förlorade tvist med Växjö kommun:
En kvinna förlorade mot Växjö kommun i Förvaltningsrätten. Hon ville ha mer pengar av socialen under tiden familjen letade efter en ny och billigare lägenhet - men nämnden sa nej och Förvaltningsrätten avslår hennes överklagan. Foto: Hans Nilsson


Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun beviljade kvinnan ekonomiskt bistånd för el, vatten och medicin för mars 2022 enligt socialtjänstlagen.
Hyreskostnaden beviljades upp till vad som ansågs vara skäligt belopp med 6 500 kronor. Mellanskillnaden mellan skäligt belopp och faktisk hyreskostnad avslogs. I beslutet togs även retroaktivt bostadsbidrag med som en inkomst.

Kvinnan har överklagat beslutet. Hon anför bland annat att hon och familjen inte klarar sig på så låg ersättning. Det är första gången de får så lite, säger hon.
Familjen letar efter ny lägenhet i Växjö och tills de hittar en ny behöver de hjälp med pengar av kommunen, menar kvinnan.
Men nämnden för arbete och välfärd anser att överklagandet ska avslås. Man pekar bland annat på att den som söker ekonomiskt bistånd har ett eget ansvar att planera sin ekonomi.

Förvaltningsrätten anser att det framgår att kvinnans bostadskostnad är förhållandevis hög. Åtminstone i förhållande till hennes egen ekonomiska förmåga.
Men det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta att hon skulle kunna få en skälig boendestandard för den av nämnden angivna månadskostnaden. Nämnden har gett henne tillräckligt rådrum att finna ett billigare boende och har därmed haft fog för sitt beslut, enligt Förvaltningsrätten.

Kvinnan har fått retroaktivt bostadsbidrag utbetalt från Försäkringskassan som har räknats med som en inkomst. En persons samtliga inkomster ska räknas med vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Det har inte framkommit något som ger skäl att frångå detta, och överklagandet ska därför avslås enligt Förvaltningsrätten.hans nilsson