VÄXJÖ 2024-3-5 KL. 13:10

Kvinna dömdes för stöld av cd-skivor på Erikshjälpen - överklagade domen

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En kvinna i 50-årsåldern ertappades när hon stal cd-skivor på Erikshjälpen Second Hand i Växjö för totalt 435 kronor. Hon dömdes att betala dagsböter.
Men kvinnan är arbetslös och skuldsanerar och lyckades få ned dagsbotsbeloppets storlek i en överklagan i hovrätten.

Kvinna dömdes för stöld av cd-skivor på Erikshjälpen - överklagade domen
Kvinnan upptäcktes med att ha stulit 8 cd-skivor för totalt 435 kronor på Erikshjälpen i Växjö. Foto: Hans Nilsson


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med enideell second hand-verksamhet.
Intäkterna från försäljningen i second handbutikerna går till barns rättigheter i Sverige och i hela världen.
I en sådan secondhandbutik på Smedjegatan i Växjö tyckte en kvinna i 50-årsåldern att hon kunde stjäla.
En butikskontrollant på Erikshjälpen på Smedjegatan i Växjö såg att kvinnan plockade åt sig så många skivor som man kan hålla i en hand.

Kontrollanten såg sedan också att kvinnan gick undan till en annan del av butikslokalen, tittade sig om och stoppade ned cd-skivorna i väskan och lämnade butiken utan att betala.
Det här var den 3 augusti 2023. Kvinnan upptäcktes med att ha stulit 8 cd-skivor för totalt 435 kronor på Erikshjälpen i Växjö.
Hennes version är att hon fått med sig några cd-skivor ut ur butiken utan att betala för dem. Men hon förnekar att det har rört sig om 8 cd-skivor och menar att det var färre skivor.
Kvinnan har erkänt gärningen men bestrider ansvar för brott på den grunden att hon saknat uppsåt att olovligen tillägna sig varorna. Hon säger att några av de skivor som hon hade på sig, och som kom från Erikshjälpen, var skivor som hon köpt där tidigare men att hon inte behållit kvittot.
Tingsrätten i Växjö ansåg att det inte alls fanns anledning att ifrågasätta butikskontrollantens uppgifter. Genom hennes uppgifter motbevisades kvinnans uppgifter och åtalet var styrkt på det vis som åklagaren hade gjort gällande, slog tingsrätten fast.

Kvinnan finns under 7 avsnitt i belastningsregistret med början 2018. Samtliga avsnitt utom ett avser trafikförseelser av olika slag.
Den senaste lagföringen är en dom från den 11 november 2022, då hon dömdes för stöld, till villkorlig dom förenad med dagsböter.
För stölden av cd-skivorna dömdes hon för ringa stöld och påföljden bestämdes till 40 dagsböter av tingsrätten.
Varje dagsbots storlek har bestämts med hänsyn till kvinnans ekonomiska förhållanden.
Kvinnan har yrkat att hovrätten ska sätta ned dagsbotsbeloppets storlek. Hon har i hovrätten anfört att hon är arbetslös sedan augusti 2023.

Hovrätten pekar på att dagsbotsbeloppet ska bestämmas med hänsyn till kvinnans inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden.
Hovrätten instämmer i att hon gjort sig skyldig till ringa stöld, att påföljden ska vara dagsböter och att antalet dagsböter ska bestämmas till 40.
Men Hovrätten ändrar tingsrättens dom på en punkt. Men bara på så sätt att dagsbotens belopp bestäms till 60 kronor på grund av att kvinnan betalar av på en skuldsanering.
Hovrätten har avgjort målet utan att hålla huvudförhandling.

hans nilsson