VÄXJÖ 2024-5-17 KL. 17:44

Kommunen satsar på förskolan i Tolg: ”En seger för landsbygden”

Av Hans Nilsson

TOLG. Förskolan i Tolg har de senaste åren blivit för liten i och med att barnfamiljer har flyttat till Tolg.
Men nu kan förskolan renoveras så att fler barn får plats. Efter beslut i utbildningsnämnden om att kommunen skriver ett hyresavtal är planen att förskolan ska byggas ut från 31 till 40 elever.
- Jag är jätteglad. Det här är en seger för landsbygden och för barnen i Tolg. Vi har kämpat med det här i ett par år, till slut fick vi ta det till nämnden, säger Tina Sturesson (c), ledamot i Utbildningsnämnden.

Kommunen satsar på förskolan i Tolg: ”En seger för landsbygden”
- Äntligen satsas det på förskolan i Tolg. Vill man bo på landet så måste det finnas skola och service, säger Tina Sturesson (c), ledamot i Utbildningsnämnden. Foto: PressbildLandsbygden i Växjö kommun är attraktiv för många att flytta till - inte minst för barnfamiljer. Det märks bland annat i Tolg.
Där har man de senaste åren kunnat se att en del yngre familjer med barn har valt att slå ned sina bopålar.
Det får till följd att skolor och förskolor blir för små och att barnen inte får plats. Därför måste snabba beslut tas för att hitta lösningar, påpekar Tina Sturesson i Centerpartiet.

Det är Tolgs föreningslokal som bedriver verksamhet med förskola i byn. Där har man varit beredd under några år att satsa på att investera i en renovering och utbyggnad av fastigheten där förskolan är.
Men föreningen har velat få klartecken först med att man får hjälp av Växjö kommun med ett hyresavtal innan man har börjat bygga ut. Det har dröjt.
- Den här bygden blomstrar och det stora engagemanget är en stor tillgång nu när föreningslokalen kan hjälpa till att bygga ut förskolan, men man har velat ha ett hyresavtal först med Växjö kommun, förklarar säger Tina Sturesson (c), ledamot i Utbildningsnämnden.
- Under ett par år har vi i Centerpartiet pratat mycket med tjänstepersoner på kommunen om det här, men det har inte hänt något. Så till slut tvingades vi att ta det till utbildningsnämnden för ett beslut om ett hyresavtal, och nu har nämnden tagit beslutet att skriva hyresavtal för förskolan i Tolg.
- Äntligen satsas det på förskolan i Tolg. Vill man bo på landet så måste det finnas skola och service.

Beslutet i utbildningsnämnden betyder att utbildningsförvaltningen tillsammans med Vöfab och Tolgs föreningslokal ska ta fram förslag på hur förskolan kan byggas om och renoveras.
- Våra utredningar visar att antalet barn kommer öka i Tolg och för detta behöver vi förbereda oss, säger Julia Berg (S), utbildningsnämndens ordförande.
- Det är roligt att Tolg har en positiv utveckling och att många vill bo och bilda familj i området, säger Björn Kleinhenz (V), utbildningsnämndens vice ordförande.
- Vi vill kunna erbjuda förskoleplatser i hela kommunen och bidra till en levande landsbygd så det känns självklart att föreningen får täckning i denna satsning, säger Magnus Folcker (MP), ledamot i utbildningsnämnden.
Dessutom behöver man bygga om köket i lokalen i Tolg för att man ska klara ett större antal portioner. Idag ligger man på maximal kapacitet för servering av mat till förskolan.

Eftersom lokalen hyrs av Tolgs föreningslokal kommer föreningen stå för investeringen och ett nytt hyresavtal för utbildningsnämnden kommer att tecknas.
Föreningen som fastighetsägare går nu vidare arbetet med renoveringen och ansvarar för att ansöka om eventuella bygglov och liknande.
- Det behövs fler platser på förskolan även i Kalvsvik och vi måste hitta nya lösningar för skolorna i Tävelsås och Vederslöv. Så jag kommer fortsätta mitt envisa arbete för att utveckla våra skolor på landsbygden, berättar Tina Sturesson.


HANS NILSSON