VÄXJÖ 2022-9-3 KL. 10:00

KD: "Vi tror på att flit och goda gärningar lönar sig"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Kristdemokraterna i Växjö kommer aldrig att vara partiet som utlovar de största förstärkningarna av resurser eller som kommer med långa listor på intetsägande politiska förslag, enligt Jon Malmqvist, toppnamn i Kristdemokraterna.
- Vi tror på värderingarnas kraft. Vi vill stötta föräldrar så att alla våra barn växer upp i en miljö där man vet att flit och goda gärningar lönar sig. Det är på det viset man långsiktigt bygger ett framgångsrikt samhälle som håller ihop, säger Jon Malmqvist.

 KD:
- De drivmedelspriser vi sett de senaste åren är ohållbara om vi ska kunna ha en levande landsbygd i framtiden. Reduktionsplikten måste anpassas nedåt till EU-nivå, säger Jon Malmqvist (KD). Foto: Pressbild

Valfrihet är något helt självklart och naturligt för Kristdemokraterna, påpekar Jon Malmqvist, ledamot av kommunstyrelsen och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
- Den demokratiska kontrollen ska ligga hos medborgarna och självklart ska man själv få bestämma vilken skola man vill gå på, vilket särskilt boende man vill bo på eller vilken typ av hemtjänst man vill anlita, förklarar Jon Malmqvist.
- Vi ser gärna en låg skatt, inte nödvändigtvis för att man ska arbeta mera utan för att det ger dig större möjligheter att leva det liv du själv önskar.
Kristdemokraterna vill stötta ett rikt och självständigt civilsamhälle, säger Jon Malmqvist. Kommunens föreningsliv är en helt omistlig del i de flesta kommuninvånares liv. Inte minst på landsbygden fungerar det som ett sammanhållande kitt som skapar gemenskap och framtidstro, enligt honom.
- Vi har genom åren tillsammans med våra alliansvänner gjort stora landsbygdssatsningar, bland annat på bredband och skolor.
- Vi tror inte att Växjös landsbygd vill ha extra stöd och subventioner utan man vill med rätta bli sedda och få samma förutsättningar att leva ett gott liv som de som bor i Växjö centralort. Ett led i detta är att inte ständigt försvåra för kommunens alla bilister.
- Vi vill se satsningar på våra vägar och förbättra möjligheterna att parkera inne i Växjö tätort. Vi menar också att de drivmedelspriser vi sett de senaste åren är ohållbara om vi ska kunna ha en levande landsbygd även i framtiden. Reduktionsplikten måste därför anpassas nedåt till EU-nivå, slår Jon Malmqvist fast.Några av Kristdemokraternas viktigaste frågor i Växjö
- Mer sunt förnuft i miljöpolitiken
- Motarbeta den ofrivilliga ensamheten
- Inför äldrekuratorer för att förbättra äldres psykiska hälsa
- Utöka antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i centrala Växjö
- Förstärka trygghetsarbetet i våra offentliga miljöer
- Prioritera arbetet med att få en ny simhall på plats
- Fortsätta stötta flygplatsen
- Sänka skatten
- Minska barngruppernas storlek i förskolan
- Sätta upp fler trygghetskameror
- En trygg ålderdom är en självklarhet och varje person ska få den vård och omsorg den har rätt till