VÄXJÖ 2022-10-28 KL. 15:05

”Jag tror på Lars Sörlöv om bullerstörningarna”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun, gjorde en tillsyn av bullerstörningarna på Södra Ringvägen 31 efter klagomål från Lars Sörlöv och en annan hyresgäst.
- Jag tror på Lars Sörlöv när han säger att det är bullerstörningar i hans lägenhet. Nu väntar jag bara på Växjöbostäder. Tyvärr gav deras första åtgärder inte önskvärt resultat och man arbetar vidare med åtgärder och kontroll, säger Annika Johnsson.

”Jag tror på Lars Sörlöv om bullerstörningarna”
Vibrationer från kompressorerna går till ledningarna som går över hela rummet och in i väggen och golvet, och sprider sig och ger upphov till buller och vibrationer i byggnaden som i sin tur orsakar störningar i inomhusmiljön. Foto: Privat


I våras var kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Johnsson på plats på Södra Ringvägen 31 för en tillsyn.
Hon kontrollerade de bullerstörningar i inomhusmiljön från kompressorerna i källaren som Lars Sörlöv och en annan hyresgäst i samma fastighet led av.

Störningar som kommmer från pannrummet under Lars Sörlövs lägenhet efter att Coop i fastigheten intill byggt om det till ett kompressorrum för att kunna förse kyldiskarna i butiken med tillräckligt med kyla.
- Det är inte lätt med ljud, men det har kommit mycket klagomål från de två hyresgästerna och i våras var jag där för att göra en inspektionen. Jag var inte inne i någon lägenhet, men jag var i källaren och tittade på kompressorerna, förklarar Annika Johnsson.
- Kompressorerna står direkt på betonggolvet, och från kompressorerna går det järnrörsledningar. Det fortplantas vibrationer från kompressorerna till ledningarna som går över hela rummet och direkt in i väggen och golvet, och på det sättet sprider det sig från betonggolvet och ger upphov till buller och vibrationer i byggnaden som i sin tur riskerar att orsaka störningar i inomhusmiljön, berättar hon.

Annika Johnsson upplyste Fatmir Isa, förvaltningschef på Växjöbostäder, om detta. Han skrev en svarsrapport den 22 juni till Annika Johnsson om bullerstörningar på Södra ringvägen 31.
Växjöbostäder hade undersökt problemet och vill åtgärda det för att minska störningarna. Samtidigt konstaterar Fatmir Isa att det är ett komplext ärende. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom man behövde anlita personal som är mer kompentent och kunnig i frågan.
Växjöbostäder ville först testa med att åtgärda vibrationerna och bullret i byggnaden genom att montera ljudabsorbenter i driftutrymmet, och genom att göra tätningar av genomföringar i driftutrymmet i källaren. Dessutom planerade man flera åtgärder för att frånskilja kylmaskinens röranslutningar med vibrationsdämpare för att avleda eventuella stomljud från maskinen.
Men det hjälpte inte.
- Det var inte tillräckligt, de här åtgärderna gav inte den effekt man hade hoppats när det gäller bullret. Växjöbostäder fortsätter med att försöka lösa problemet. Nu väntar jag bara på att Växjöbostäder redovisar ett resultat. Sedan blir det uppföljande kontroll av mig efter att åtgärderna är gjorda för att säkerställa att problemet är löst, förklarar Annika Johnsson.

Det handlar inte bara om det lågfrekventa ljudet från kompressorerna i källaren som tillhör Coopbutiken utan även om buller från lastning av varubilar vid Coop och tomgångskörning utanför huset.
Växjöbostäder har informerat Coops butikschef och fastighetschefen för Coop-väst om dessa ljudstörningar som kommer från lastplatsen och från lastbilarna som har motorerna på när de står stilla.
Coop kommer att informera alla berörda parter som arbetar med Coop-butikens logistik och återkomma till Växjöbostäder.

hans nilsson