VÄXJÖ 2024-2-2 KL. 15:43

IT-företaget öppnar nytt kontor i Växjö

Av Hans Nilsson


VÄXJÖ. IT-konsultföretaget CGI öppnar nytt kontor i Växjö. Målet är att möta det ökade IT- och digitaliseringsbehovet, till exempel inom AI-området, från företag i närområdet.

IT-företaget öppnar nytt kontor i Växjö
CGI:s ansvarige regionalchef i Växjö, Staffan Willstrand. Foto: Pressbild


- Vi har ett stort fokus på att stötta företag och offentlig sektor med digitalisering, digital innovation och att bli mer datadrivna, något som många verksamheter står inför eller är mitt uppe i, säger Staffan Willstrand, ansvarig för CGI:s region West and South i en presskommentar.
IT-konsultföretaget CGI har redan idag flera kunder i Växjö-området som man nu hoppas kunna stötta närmare och bättre.
- I den omedelbara närheten av Växjö finns det också många andra spännande verksamheter, och flera kommuner med digitala ambitioner där det kan vara både till deras och vår fördel att vi finns nära till hands, förklarar Staffan Willstrand.
Rekryteringen till företagets kontor är redan i full gång. CGI söker främst seniora konsulter med IT-inriktning, som IT-arkitekter, erfarna utvecklare och konsulter med en bred IT-kompetens.
Alla anställda på CGI har möjlighet att bli delägare. De anställda är sammantaget den näst största aktieägaren på företaget.
Med det nya kontoret i Växjö kommer CGI att finnas på ett trettiotal platser runt om i Sverige.

hans nilsson