VÄXJÖ 2022-9-8 KL. 16:31

INSÄNDARE: Arbetar politikerna enligt demokratiska principer i Växjö kommun och på Region Kronoberg?

Av Hans Nilsson

insändare. Den 11 september är det val och vi vet att valet sker på demokratiska grunder. Vad vi inte vet är om valda politiker arbetar enligt demokratiska principer.
I Växjö kommun och i regionen fungerar det inte alltid så.
Den politiska ledningen tar tre stora investeringsbeslut. Nytt kommunhus, ny simhall och nytt sjukhus.
Den icke sakkunnige politikern tar ett inriktningsbeslut på mycket vaga grunder.
Vi vill ha ett nytt kommunhus, vi vill ha en ny simhall och vi vill ha ett nytt sjukhus.

INSÄNDARE: Arbetar politikerna enligt demokratiska principer i Växjö kommun och på Region Kronoberg?
Lennart Burde frågar sig om politikerna arbetar enligt demokratiska principer i Växjö kommun och i regionen, enligt honom fungerar det inte alltid så. Foto: Hans Nilsson

Därefter fabriceras rapporter som stöder inriktningsbeslutet. Demokratins fader Sokrates arbetade tvärtom. Först ställs frågor till sakkunniga, övriga politiska partier och opinion. Därefter tas ett inriktningsbeslut och arbetet fortsätter.
I Växjö togs beslut om ett nytt kommunhus utan att bättre undersöka möjligheten att bygga om och renovera det befintliga.

Beslutet togs utan att involvera kommunens största parti (S) eller samverkan med vår stadsarkitekt i ett tidigt stadie. Resultatet finns det många åsikter om. På samma sätt togs inriktningsbeslut om en ny simhall utan att veta om det gick att renovera och bygga till den befintliga.

Den politiska ledningen framförde t.o.m. tydliga osanningar om simhallens status. Den var rivningsfärdig enligt spetskompetens – en osanning! När Simhallsgruppen ännu en gång lämnade sakliga och väl underbyggda förslag till om - och tillbyggnad av simhallen tillsatte kommunen en tydligt jävig konsult för att jämföra Simhallsgruppens och Vöfabs förslag. Svaret blev att båda förslagen var ”hål i huvudet” och att simhallen borde torrläggas, vilket motsvarar samma konsults uttalade två år tidigare när vederbörande lämnade förslag till nybyggnation. Att en annan konsult bekräftar att Simhallsgruppens förslag är högst rimligt, bryr sig inte den politiska ledningen om alls.

Samma arbetssätt gäller ett nytt sjukhus i Räppe. Icke sakkunniga ledande politiker tar ett inriktningsbeslut och fabricerar ekonomiska kalkyler som är horribla.
Att använda personalens pensionsavsättningar och låtsas att det är eget kapital är obegripligt. I kalkylerna betraktar man pensionsmedlen som gratispengar trots att man missar en årlig tillväxt på 5-8%. Det är ansvarslöst. Om CLV renoveras och byggs till, sparas många miljarder kronor som bättre behövs för att utveckla och förbättra primärvården.
Mängder av insändare kommer från läkare,personal, tidigare ledning och fackliga representanter, men den politiska ledningen bryr sig inte.
Det är beklagligt att duktiga politiker och tjänstemän ställs åt sidan när de tyngsta politikerna kör fram som en tondöv ångvält.

Växjö Kommun och Regionen förtjänar en bättre demokratiskt arbetande politisk ledning.
Rösta på de politiker som lyssnar, följer demokratiska grundprinciper och som vågar riva upp felaktiga beslut.

Lennart Burde, Växjö