VÄXJÖ 2024-3-28 KL. 19:19

”Ingen som jobbar i vården ska vara rädd för att anmäla hot och våld”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Hot och våld mot anställda i vården i Region Kronoberg är ett stort problem. Det har varit personalens eget ansvar att anmäla - men många har inte vågat det. Nu har Vänsterpartiet fått igenom en ändring av rutinerna så att det är regionens ansvar att anmäla hot och våld som sker mot personal.

”Ingen som jobbar i vården ska vara rädd för att anmäla hot och våld”
Christer Persson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet i Region Kronoberg. Foto: Pressbild


Det senaste året har det kommit stark kritik när det gäller arbetsvillkoren i Region Kronoberg och det har larmats om situationen på sjukhusen och vårdcentraler i länet.

Ett exempel är att det har legat på den som drabbats av våld och hot i jobbet att själv göra en anmälan. Risken är att det skapar rädsla och risk för repressalier och ytterligare påfrestningar hos de anställda i regionen.

Vänsterpartiet har länge föreslagit att arbetsgivaren ska ta ansvaret. Nu har man fått igenom det.
På ett sammanträde nyligen i Hälso- och sjukvårdsnämnden fick Vänsterpartiets förslag stöd av hela nämnden. Man gav därför förvaltningsledningen i uppdrag att göra en förändring.
- Det känns jättebra att äntligen få igenom den här förbättringen för regionens medarbetare. Det är självklart att den som utsätts ska få stöd och att ansvaret för att anmäla ska ligga hos regionen som arbetsgivare. Ingen som jobbar i vården ska vara rädd för att anmäla hot och våld, säger Christer Persson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet i Region Kronoberg i en presskommentar.
- Det har varit ett år av kraftig kritik från de anställda utan att högerstyret har agerat, så det är uppenbart att det är upp till oss i vänsteroppositionen att driva igenom förbättringar för personalen, menar Kerstin Wiréhn, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Kronoberg.
hans nilsson


Kerstin Wiréhn, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Kronoberg. Foto: Pressbild